God ledelse er god forretning

,

“God ledelse er god forretning”. Det er overskriften på artiklen om os i Berlingske Business i november 2019 – i avisens indstik om Moderne Ledelse.

Artiklen handler om hvorfor og hvordan de menneskelige aspekter af god ledelse, kommunikation og samarbejde er interessante og relevante for alle i virksomheden og for forretningen.

Læs indholdet nedenfor.

God ledelse er god forretning

Betydningen af lederens menneskelige kompetencer kan ikke overvurderes – men undervurderes alt for ofte, med omfattende negative følger.

“Alt for ofte drukner den gode leder i krav om KPI’er, statistikker og alt muligt andet, der basalt set ikke har noget med ledelse af mennesker at gøre. Og ledelse udføres nu engang af, med og for mennesker. Virksomhederne uddanner rask væk deres ledere i strategi, planlægning og en række andre forretningsfokuserede ledelsesdiscipliner – men glemmer den menneskelige indsigt”, fortæller adm. direktør Klaus Veile, Sapiens Performance ApS.

Vær til stede

Enhver virksomhed eksisterer kun i kraft af de mennesker, den rummer. Netop derfor er det vigtigt, at hele organisationen arbejder med menneskelig forståelse og selvindsigt, som styrker evnerne og lysten til at kommunikere og samarbejde på kryds og tværs.

”Ledelse af mennesker handler som udgangspunkt om at forstå, hvad der driver den enkelte medarbejder og teamet til at gøre deres bedste, så man er i stand til at motivere og kommunikere til dem på den rette måde. Og det forudsætter, at man er til stede og tilgængelig, både mentalt og fysisk. Det kan være en udfordring i en travl hverdag med manglende tid og overskud. Og ingen kan koncentrere sig om at lave flere ting samtidigt. Så når du er sammen med dine medarbejdere og kolleger, så forbered dig på og øv dig i at bevare dit fokus og nærvær i mødet”, råder Klaus Veile.

 

God ledelse kræver den rette holdning til og viden om ledelse af mennesker. Ledere og medarbejdere som forstår, at effektiv ledelse og selvledelse kræver selvindsigt, menneskelig forståelse og accept af forskelligheder

God kommunikation løfter præstationer og resultater

Ledelse af mennesker drejer sig langt hen ad vejen om kommunikation og samarbejde, om at kende sig selv og de mennesker, man arbejder og interagerer sammen med i det daglige – så man bedre kan styre og koordinere indsatser.

”Vejen til god ledelse går gennem effektiv kommunikation. Og man kan opnå langt bedre præstationer og resultater, hvis man indkalkulerer, at al menneskelig adfærd er en form for kommunikation. Det gælder, alt det vi siger, skriver og gør – og mangel på samme. Tavshed kan som bekendt være guld værd, men også undergravende for trygheden og tilliden mellem mennesker. Og tillid er afgørende for lysten og viljen til at dele ideer, viden og informationer med hinanden,” uddyber Klaus Veile.

”At lede godt indebærer også evnen til at samarbejde og skabe følgeskab. Et godt udgangspunkt er at lede ét trin op og to trin ned. Det vil sige, at man afklarer og afstemmer forhold og forventninger et ledelsesniveau op i organisationen og leder sine egne medarbejdere direkte – mens man er med på sidelinjen gennem sparring med lederen på niveauet under en selv. På den måde skabes der grundlag for fællesskab og fælles forståelse i hele organisationen”, forklarer Klaus Veile.

 

Mange undersøgelser viser, at der er en direkte forbindelse mellem arbejdsglæde, trivsel og tillid og virksomhedens indtjeningsevne og samlede formåen.

Den ambitiøse leder bør overveje disse spørgsmål: 

  • Prioriterer du de menneskelige sider af lederarbejdet tilstrækkeligt højt?
  • Kniber det med tiden til at udføre den menneskelige del af lederarbejdet?
  • Ved du, hvad der får dine medarbejdere til at yde deres bedste og trives?
  • Kender du dine egne ledelsesmæssige styrker og svagheder?
  • Er der afsat tid og ressourcer nok til at udvikle de menneskelige kompetencer i din organisation?

Sapiens Performance – specialist i High Performance ledelse 

Vi rådgiver, uddanner og træner ledere og medarbejdere i at styrke deres ledelse og selvledelse – og klæder dem på til positivt at påvirke præstationer, motivation, udvikling og trivsel. Vores services bygger på præstationsfremmende psykologi og mental træning, kombineret med helhedsorienteret kommunikation og moderne ledelsesmetoder.

Læs mere på www.sapiens.nu og kontakt adm. dir. Klaus Veile på tel. 60 17 59 37 eller klausveile@sapiens.nu