Bliv certificeret analysebruger

Som certificeret udbyder i Danmark af HR-analyser fra Ensize, kan vi uddanne og certificere dig i at bruge disse analyser som praktiske hjælpeværktøjer i hverdagen.

Som certificeret bruger har du også online-adgang til at varetage hele analyseprocessen internt i din virksomhed. Fra udsendelse af links til analysedeltagere til modtagelse og overblik over analyseresultater.

Egenhåndtering kan være en fordel, hvis I har brug for adskillige analyser. Og det kan allerede være den mest økonomiske løsning, hvis I har brug for 5 analyser eller flere om måneden, i gennemsnit.

Nederst på denne side har du en oversigt over de forskellige HR-analyser. Læs mere om de enkelte analyser her.

Mange anvendelser

HR-analyserne kan bruges til at fremme og nuancere menneskelig forståelse og personlig indsigt. Desuden de kan medvirke til en bedre udnyttelse af forskellige måder at tænke og handle på.

Det kan altsammen være afgørende for at lykkes og trives i en kompleks og foranderlig verden, som kalder på effektivt samarbejde og videndeling, forskelligartede styrker og mangfoldige perspektiver.

Analyserne er nyttige hjælpeværktøjer i mange sammenhænge. Lige fra rekruttering og teamsammensætning til daglig kommunikation, samarbejde, ledelse og selvledelse – og til fortsat teamudvikling og personlig udvikling.

Certificeringskursus

Vi tilbyder et certificeringskursus på 2 dage, som er åbent for alle. Desuden afholder vi lukkede certificeringsforløb tilpasset dit teams og din virksomheds behov.

Certificeringskurset omfatter alle vores HR-analyser – med særligt fokus på den udbredte og bredt anvendelige personlige adfærdsanalyse, Puzzle DISC og motivationsanalysen, Driving Forces. Tilsammen kaldes de også “kombinationsanalysen”.

Som en del af kurset får du din egen personlige kombinationsanalyse og en grundig analyserapport.

Nedenfor kan du se en oversigt over de forskellige HR-analyser. Læs mere om de enkelte analyser her.

Bredere uddannelse

På vores 12-dages signaturuddannelse, High Performance Practitioner, får du din egen adfærdsanalyse, Puzzle DISC kombineret med motivationsanalysen, Driving Forces.

Desuden får du indsigt i, hvordan du kan bruge de to analyser som aktive hjælpeværktøjer i hverdagen – ift. kommunikation, samarbejde, ledelse, selvledelse og personlig udvikling.   

Udvalget af HR-analyser