HR- og ledelsesrådgivning

Vi rådgiver, sparrer med og vejleder ledere, medarbejdere og teams med henblik på at styrke og videreudvikle måden, I kommunikerer, samarbejder og leder jer selv, hinanden og organisationen på.

Vi har fokus på at skabe hele og holdbare løsninger til gavn og glæde for både den enkelte og fællesskabet.

Det indebærer balanceret hensyntagen til præstationer, udvikling og trivsel. Ikke mindst fordi manglende trivsel kan koste dyrt, både menneskeligt og økonomisk. Det indebærer ligeledes respekt for og effektiv brug af menneskelige forskelligheder.

Vores tilgang bygger på menneskelig indsigt kombineret med moderne ledelsesprincipper, helhedsorienteret kommunikation og forretningsforståelse.

Fra mål og strategi til handling

Vi hjælper dig og dit team lige fra idegenerering, målsætning og strategiudvikling til praktisk gennemførelse og målopnåelse.

Det kan fx. være, at du eller dit team:

 • Mangler den fornødne ekspertise internt i jeres organisation.
 • Ønsker uvildig sparring og feedback på ideer eller planer.
 • Har brug for professionel rådgivning for at træffe den rette beslutning.
 • Har brug for vejledning og støtte for at udføre en konkret opgave.
 • Ønsker ny inspiration og effektive værktøjer til at opnå mål og få succes.

Opgaver vi løser

Vi hjælper fx. dig og dit team med at:

 • Afklare individuelle og fælles styrker og udviklingsområder.
 • Vælge den rette kandidat til et givet job og team.
 • Udvikle og styrke personligt lederskab og kommunikationsevner.
 • Forbedre samarbejdet i teams og mellem afdelinger.
 • Forebygge og håndtere stressede medarbejdere.
 • Fremme og fastholde menneskelig og organisatorisk udvikling og forandring.

Du kan også booke os til at facilitere workshops, undervise på kurser og holde oplæg ifm. arrangementer. Vi tilpasser til jeres behov og agenda og kommer også gerne med ideer og input til temaer.

HR-analyser er nyttige hjælpeværktøjer

Vi tilbyder professionelle HR-analyser målrettet enkeltpersoner, ledere, salgsmedarbejdere, teams, organisationer og kunder.

Analyserne er nyttige hjælpeværktøjer til kvalificeret rådgivning og sparring om ledelse, kommunikation og samarbejde, menneskelig og organisatorisk udvikling og forandring samt rekruttering og teamsammensætning.

Læs mere om dine analysemuligheder hos os.