HR- og ledelsesrådgivning

Vi hjælper dig og dit team inden for ledelse, HR og salg. Med rådgivning, sparring og praktisk gennemførelse. Og med henblik på at fremme og understøtte en positiv udvikling i jeres fælles og individuelle ledelsespraksis, organisation og forretning.

Vi tager afsæt i menneskelig indsigt og udsyn kombineret med moderne ledelsesprincipper og solid forretningsforståelse. Vi har fokus på god ledelse i praksis og på at løfte præstationer og trivsel, på samme tid. Fordi dårlig ledelse og manglende trivsel kan koste dyrt. Både menneskeligt og økonomisk.

Fra mål og strategi til handling

Vi fungerer som din eksterne rådgiver, sparringspartner og medhjælper, fra mål og strategi til gennemførelse i praksis.

Det kan eksempelvis være, når du eller dit team:

 • Mangler den fornødne interne ekspertise på et bestemt område.
 • Ønsker uvildig sparring på ideer og planer, før I sætter i gang.
 • Har brug for nye øjne og en ’second opinion’ i forbindelse med en konkret opgave.
 • Har brug for en hjælpende hånd for at komme videre.
 • Savner viden og værktøjer til at løfte præstationer, motivation og trivsel. 

Opgaver vi løser

Eksempler på områder, vi arbejder med:

 • Afklaring af personlige styrker, ledelseskompetencer og udviklingsområder.
 • Teamsammensætning og rekruttering af de persontyper,  som vil præstere og trives bedst i jobbet og teamet.
 • Ideer og vejledning til målrettet kommunikation og præstationsfremmende motivation.
 • Hjælp til udvikling og undervisning på lederuddannelse internt i virksomheder.
 • Rådgivning og sparring i sager om stressramte ansatte.
 • Rådgivning og sparring om de menneskelige og organisatoriske aspekter af effektiv forandringsledelse.

Du kan også booke os til foredrag, workshops og kurser, som oplægsholdere og facilitatorer. Vi tager afsæt i jeres agenda og udfordringer og kommer gerne med ideer og input til temaer.

HR-analyser som nyttige hjælpeværktøjer

Vi tilbyder professionelle HR-analyseværktøjer målrettet enkeltpersoner, ledere, teams og organisationer. Og som nyttige hjælpeværktøjer til kvalificeret rådgivning og sparring om ledelse, organisationsudvikling og rekruttering.

Læs mere om dine analysemuligheder fra vores partnervirksomhed Ensize.

Share via