HR- og ledelsesrådgivning

Vi hjælper dig og dit team inden for HR, ledelse, samarbejde og salg. Det gør vi i form af rådgivning, sparring og praktisk gennemførelse.

Hensigten er at fremme og understøtte en positiv udvikling i jeres daglige ledelsespraksis, organisation og forretning. Vores særlige fokus er på at løfte præstationer og trivsel, på samme tid. Eftersom manglende trivsel kan koste dyrt, både menneskeligt og økonomisk.

Vi tager afsæt i menneskelig indsigt og udsyn kombineret med moderne ledelsesprincipper, helhedsorienteret kommunikation og solid forretningsforståelse.

Fra mål og strategi til handling

Vi fungerer som din eksterne rådgiver, sparringspartner og medhjælper. Fra målsætning og strategi til gennemførelse i praksis.

Det kan eksempelvis være, når du eller dit team:

 • Mangler den fornødne interne ekspertise på et bestemt område.
 • Ønsker uvildig sparring på ideer og planer, før I sætter i gang.
 • Har brug for nye øjne og en ’second opinion’ i forbindelse med en konkret opgave.
 • Har brug for en hjælpende hånd for at komme videre.
 • Savner viden og værktøjer til at løfte præstationer, motivation og trivsel. 

Opgaver vi løser

Eksempler på områder, vi arbejder med:

 • Afklaring af personlige styrker, ledelseskompetencer og udviklingsområder.
 • Rådgivning og sparring i sager om stressramte ansatte.
 • Teamsammensætning og rekruttering af de persontyper,  som vil præstere og trives bedst i jobbet og teamet.
 • Input og vejledning til præstationsfremmende ledelse og kommunikation.
 • Hjælp til opbygning af og undervisning på virksomheders interne lederuddannelser.
 • Rådgivning og sparring om de menneskelige og organisatoriske aspekter af effektiv forandringsledelse.

Du kan også booke os til foredrag, workshops og kurser, som oplægsholdere og facilitatorer. Vi tager afsæt i jeres agenda og udfordringer og kommer også gerne med ideer og input til temaer.

HR-analyser som nyttige hjælpeværktøjer

Vi tilbyder professionelle HR-analyseværktøjer målrettet enkeltpersoner, ledere, teams, organisationer og kunder. De er nyttige hjælpeværktøjer til kvalificeret rådgivning og sparring om ledelse, organisationsudvikling og rekruttering.

Læs mere om dine analysemuligheder fra vores partnervirksomhed Ensize.

Share via