HR- og ledelsesrådgivning

Vi rådgiver, sparrer med og vejleder ledere, medarbejdere og teams med henblik på at styrke og videreudvikle måden, I kommunikerer, samarbejder og leder jer selv, hinanden og organisationen på.

Vi har fokus på at skabe hele og holdbare løsninger til gavn og glæde for både den enkelte og helheden.

Det indebærer balanceret hensyntagen til præstationer, udvikling og trivsel. Ikke mindst fordi manglende trivsel kan koste dyrt, såvel menneskeligt som økonomisk. Det indebærer ligeledes respekt for og effektiv brug af menneskelige forskelligheder og mangfoldigheder.

Vores tilgang bygger på psykologisk indsigt kombineret med moderne ledelsesmetoder og en helhedsorienteret tilgang til mennesker og kommunikation – foruden forretningsforståelse og kommercielle hensyn.

Fra mål og strategi til handling

Vi hjælper dig og dit team hele vejen fra fra idegenerering, målsætning og strategiudvikling til praktisk gennemførelse, målopnåelse og evaluering af indsatser.

Det kan fx. være, at du eller dit team:

 • Har brug for uvildig rådgivning for at træffe den rette beslutning.
 • Ønsker sparring og feedback fra flere vinkler på ideer eller planer.
 • Mangler den fornødne ekspertise internt i jeres organisation.
 • Har brug for vejledning og støtte for at udføre en konkret opgave.
 • Ønsker ny inspiration og effektive værktøjer til at opnå de ønskede mål og lykkes bedre.

Opgaver vi løser

Vi hjælper fx. dig og dit team med at:

 • Afklare individuelle og fælles styrker og udviklingsområder.
 • Vurdere og vælge den rette kandidat til et givet job og team.
 • Udvikle og styrke det personlige lederskab – herunder kommunikations- og samarbejdsevner.
 • Forbedre samarbejdet i teams og mellem afdelinger.
 • Forebygge og håndtere stress hos medarbejdere.
 • Fremme og fastholde menneskelig og organisatorisk udvikling og forandring.

Du kan også booke os til at facilitere workshops, undervise på kurser og holde oplæg ifm. arrangementer. Vi tilpasser til jeres behov og agenda og kommer gerne med ideer og input til temaer.

HR-analyser er nyttige hjælpeværktøjer

Vi tilbyder professionelle HR-analyser målrettet enkeltpersoner, ledere, salgsmedarbejdere, teams, organisationer og kunder.

Analyserne er nyttige hjælpeværktøjer til kvalificeret rådgivning og sparring om ledelse, kommunikation og samarbejde, menneskelig og organisatorisk udvikling og forandring samt rekruttering og teamsammensætning.

Læs mere om dine analysemuligheder hos os.