HR-analyserne i korte træk

Analyser til enkeltpersoner og grupper

Adfærdsanalyse – Puzzle DISC

Den mest benyttede af vores HR-analyser er den bredt anvendelige Puzzle DISC. Vi benytter den fx. som en del af coachingforløb, ledelsesrådgivning og uddannelser.

Puzzle DISC analysen er baseret på den udbredte og grundigt dokumenterede DISC-model, som anvendes i mere end 40 lande.

Analysen giver en kvalificeret vurdering af en persons sandsynlige adfærd i forskellige situationer – baseret på personens egne refleksioner og erfaringer. Formålet er at forstå, forklare og potentielt påvirke adfæren i en ønsket retning.

Puzzle DISC er et nyttigt hjælpemiddel til afklaring og italesættelse af personlige præferencer, styrker og udviklingsområder. Og den har mange anvendelsesområder.

Den kan fx. bruges ifm. medarbejderrekruttering og -udvikling og ifm. teamsammensætning og -udvikling. Den er også nyttig som et aktivt værktøj i dagligdagen – til at fremme og understøtte kommunikation, samarbejde, ledelse og selvledelse.

3 varianter og 4 adfærdsstile

Puzzle DISC fås i 3 varianter:

Den generelle og bredt anvendelige kommunikationsanalyse, en lederskabsanalyse og en salgsprofilanalyse.

De tre varianter dækker de samme 4 overordnede adfærdsmæssige stilarter. Stilarterne omhandler, hvordan du reagerer og håndterer dine omgivelser i forbindelse med:

Vanskeligheder og udfordringer / Formidling af tanker og ideer til andre / Tempo og forandring / Regler og rutiner

Det kan fx. være din adfærdsstil er meget præget af ”formidling af tanker og ideer til andre”. Og det kan fx. betyde, at du går meget op i at få andre med på dine tanker og ideer ved at forklare, argumentere og uddybe tingene.

Kombinationsanalyse: Adfærd og motivation

Adfærdsanalysen Puzzle DISC anvendes ofte sammen med motivationsanalysen, Ensize Driving Forces. Sidstnævnte giver indblik i, hvad der driver en given adfærd. Og hvordan du bedst fremmer og understøtter adfærden.

Tilsammen kaldes de to analyser også “kombinationsanalysen”.

Det er ikke en personlighedstest

En personlig adfærdsanalyse som Puzzle DISC er en kvalificeret vurdering af en persons adfærdstendenser – baseret på personens egne refleksioner og erfaringer.

Formålet er at forstå og beskrive den adfærd og de reaktioner, en person sandsynligvis vil have i forskellige situationer.

Analysen giver altså ikke entydige og uforanderlige svar. Og den måler ikke personligheden, som består af andet og mere end adfærd.

Analysen er heller ikke en test med rigtige eller forkerte svar – og dermed gode eller dårlige resultater i sig selv.

Og den siger ikke noget om en persons intelligens og færdigheder.