Kort om HR-analyser fra Ensize

Analyser til enkeltpersoner, teams og organisationer

Gruppeanalyser

Til teams, afdelinger, arbejdsgrupper, hele organisationer og kunder

De 4 forskellige personanalyser

Teamudviklingsanalyse (Team Evaluator)

Klimaanalyse (Thermometer Climate)

Adfærdsanalyse – Puzzle DISC

Adfærdsanalysen, Puzzle DISC, er den mest benyttede, og bredt anvendelige, analyse fra vores partner, Ensize. Analysen er baseret på den udbredte og grundigt dokumenterede DISC-model, som anvendes i mere end 40 lande.

Puzzle DISC siger noget om en persons sandsynlige adfærd i forskellige situationer, baseret på selvrefleksion og egen vurdering. Der er tale om tendenser og dermed  ikke entydige og endegyldige sandheder.

Analysen er et nyttigt hjælpemiddel til personlig afklaring, motivation og udvikling. Den er nyttig i forbindelse med rekruttering, teamsammensætning og -udvikling. Og den er velegnet som et aktivt værktøj i hverdagen. Til bedre kommunikation, samarbejde, ledelse og selvledelse.

Vi bruger og anbefaler ofte adfærdsanalysen sammen med motivationsanalysen, Ensize Driving Forces, som giver indblik i, hvad der driver, styrer og fremmer en given adfærd. Tilsammen kaldes de “kombinationsanalysen”.

 3 varianter og 4 adfærdsstile

Puzzle DISC fås i 3 varianter: Den generelle og bredt anvendelige kommunikationsanalyse, en lederskabsanalyse og en salgsprofilanalyse.

Alle tre varianter dækker de samme 4 overordnede adfærdsmæssige stilarter. De handler om, hvordan du håndterer og reagerer på omgivelserne i forbindelse med:

Vanskeligheder og udfordringer / Formidling af tanker og ideer til andre / Tempo og forandring / Regler og rutiner

Er din adfærdsstil i høj grad præget af ”formidling af tanker og ideer til andre”, for eksempel. Så kan det betyde, at du går meget op i at få andre med på dine ideer ved at italesætte, forklare, argumentere og uddybe tingene.

Kombinationsanalyse: Adfærd og motivation

Adfærdsanalysen, Puzzle DISC, anvendes ofte i kombination med motivationsanalysen, Driving Forces – heraf navnet kombinationsanalyse. På den måde får du både indsigt i adfærdstendenser, og hvad der driver og styrer dem. Og hvordan du bedst fremmer og understøtter en bestemt adfærd.

Det er ikke en personlighedstest

En personlig adfærdsanalyse (som f.eks. Puzzle DISC fra Ensize) er ikke en personlighedstest, men en kvalificeret vurdering.

Den er udviklet for at forstå, vurdere og beskrive den adfærd og de følelser, du selv eller andre sandsynligvis vil udvise i forskellige situationer – baseret på selvrefleksioner. Der er tale om tendenser og dermed  ikke entydige og endegyldige sandheder.

Det handler ikke om at måle din personlighed – som består af meget andet og mere end din adfærd.

Og det er ikke en psykologisk test med rigtige og forkerte svar – og dermed gode og dårlige resultater.

Analysen siger heller ikke noget om en persons intelligens.