Team coaching

Formål og udbytte

Coaching i og af teams har fokus på de udfordringer og temaer, som overvejende er grupperelaterede. Og en forudsætning for et højt performende team er, at teamet kan arbejde sammen som gruppe og nå de overordnede mål.

Samarbejde og samspil kan ikke mindst være udfordrende for lederteams, projektgrupper og andre grupper, som skal arbejde sammen på tværs af fag, funktioner, afdelinger, lande og andre skel. Og på tværs af forskellige – måske modsatrettede – delmål og personlige KPI’er.

Coaching er typisk et målrettet og fremadrettet forløb. Vi arbejder sammen om, hvordan dit team kommer derhen, hvor I gerne vil være. Og hvad der mere konkret og præcist skal til, for at det kan ske.

Det kan være du og dit team ønsker hjælp til at:

  • Styrke jeres indbyrdes samarbejde og trivsel.
  • Fremme den gensidige forståelse og tillid.
  • Skabe en mere konstruktiv samtale med hinanden.
  • Udfordre vaner, rutinetænkning og ”vi plejer”.
  • Finde nye problemløsninger og udviklingspotentialer.
  • Udnytte forskelligartede kompetencer og opfattelser i teamet.
  • Forebygge og løsne fastlåste problemstillinger og konflikter.
  • Fremme fælles og individuel motivation og målopnåelse, på samme tid.
  • Blive mere bevidste om hinandens roller og ansvar, formelt og uformelt. 

Indhold, form og omfang

Inden vi går i gang, aftaler vi sammen, hvordan det skal foregå. Vi finder i fællesskab frem til de emner, som er mest relevante for dit team.

Team coaching kan kombineres med individuelle coachingforløb for alle teammedlemmer. For at opnå et balanceret fokus på fælles og individuelle mål, motivation og udviklingsbehov.

Spørgsmål og svar

Coaching i den rene form er koncentreret om at stille de rigtige spørgsmål, som kan hjælpe dit team med at komme derhen, hvor I gerne vil være – og nå de ønskede mål. Den bagvedliggende forudsætning er, at I selv har og finder svarene. Fremfor, at vi rådgiver om, hvad I skal gøre.

For os handler det om mennesker før form og metoder. Og om tilpasning til situationen. Vi lægger vægt på at møde og respektere jer, der hvor I er – og tage afsæt i det. Vi kommer med råd, vejledning og anbefalinger, efter behov. Og deler ud af vores egne og andres holdninger og erfaringer.

Tid og sted

Coachingforløbet kan foregå hos jer eller hos os, i rolige rammer og væk fra hverdagen.

Et typisk forløb omfatter individuelle opstartssamtaler med alle i teamet, efterfulgt af 3-5 fælles coachingsessioner af 3-4 timers varighed. Og med nogle ugers mellemrum, hvor I kan reflektere og arbejde videre.

Team coaching kan for eksempel foregå i forbindelse med et arbejdsseminar, en workshop eller en innovationscamp.

Facilitering af forløbet

Team coaching vil ofte være en blanding af coaching og facilitering. For at fremme og målrette både indholdet og processen. Og skabe bedre resultater gennem møder.

Facilitering handler om at få arbejdsprocessen til at glide lettere mod mål – med inddragelse, involvering, åbenhed og respekt for alle. Det kan være afgørende for, at forskelligheder kan mødes og berige hinanden. Fremfor at konflikte med hinanden.

Forskellighederne kommer til udtryk i forskellige værdier, meninger, overbevisninger, regler, adfærdsstile og så videre. Og ’at mødes’, er en forudsætning for værdifuld forståelse, udvikling og udveksling af tanker og ideer.

HR-analyser som hjælpeværktøjer

Som et nyttigt afsæt for team coaching, kan vi tilbyde professionelle HR-analyseværktøjer på person- og gruppeniveau fra vores partnervirksomhed, Ensize.

Analyserne kan give jer og os en bedre og hurtigere forståelse af individuelle og fælles styrker, drivkræfter og udviklingspotentialer. Og bidrage til en mere åben og konstruktiv samtale herom.

Analyser på personniveau

På personniveau, kan vi for eksempel tilbyde en kombineret adfærds- og motivationsanalyse (Puzzle DISC med Driving Forces) til alle i teamet.  Suppleret med en grupperapport over alle teammedlemmernes analyseresultater, får I et samlet og overskueligt overblik.

Analyser på gruppeniveau

På gruppeniveau kan vi tilbyde jer en teamudviklingsanalyse (Team evaluator) og en klimaanalyse (Thermometer Climate). Begge er baseret på de samlede og anonyme vurderinger af, hvad der fungerer godt, og hvor der kan være behov for udvikling i teamet eller organisationen.

Fakta

Skræddersyet forløb

Fx 4 gange à 4 timer

  Sted efter aftale

KONTAKT OS

 +45 70 200 669

 mail@sapiens.nu

Adm. dir. Klaus Veile

 +45 60 17 59 37

 klausveile@sapiens.nu

HER BOR VI

Sapiens Performance
Reerstrupgård, Reerstrupvej 11
3490 Kvistgård

Share via