Privatlivspolitik

Vores persondata- og cookiepolitik er senest opdateret den 5. maj 2019. Du kan læse om den nedenfor.

Kontaktoplysninger

Sapiens Performance ApS
Reerstrupvej 11
3490 Kvistgård
Cvr. nr. 38676172
T +45 70 200 669
E-mail: mail@sapiens.nu 

Vores persondatapolitik

Hvad er persondata?

Persondata er alle de oplysninger, der kan henføres til en person – også selv om personen kun kan identificeres, hvis de kombineres med andre oplysninger.

Der skelnes mellem tre typer af personoplysninger, fordi der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængig af oplysningernes følsomhed.

Der skelnes mellem: Almindelige oplysninger (fx navn, adresse, e-mail), særlige kategorier af (følsomme) oplysninger (fx cpr-nummer, økonomiske forhold) og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger.

Du kan læse mere om persondata og lovgivningen på datatilsynet.dk.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at styre vores kundekartotek og yde en god service. Inklusive navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Vi benytter i det følgende betegnelsen kunder om de personer, som er aktuelle, tidligere eller potentielle købere af vores serviceydelser og produkter. Herunder personer, som har givet samtykke til at modtage vores digitale nyhedsbrev.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Persondata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven.

Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.

Hvis der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af kundeforholdet.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data, vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om vedkommende, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål (kundeforholdet), som vi indhentede dem til, kan kunden også bede om at få dem slettet.

Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data med henblik på markedsføring. Er kundens indsigelse berettiget, stopper vi behandlingen og sletter kundens data.

Hvis kunden ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil kunden modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Kunden har ret til at modtage og videreanvende de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.

Generelt om din brug af dine rettigheder

Hvis kunden henvender sig for at indsigt i persondata, få dem rettet eller slettet, eller for at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi sagen og giver kunden svar på henvendelsen så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget henvendelsen.

Ret til at klage til Datatilsynet

Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at vores behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Vores cookie-politik

Vores websted (sapiens.nu) anvender cookies. Når du besøger stedet accepterer du automatisk anvendelsen af disse. Det gør vi opmærksom på første gang, du besøger webstedet.

Vi er ligesom alle andre websted-ejere forpligtet til få din accept for at øge beskyttelsen af dit privatliv, når du bevæger dig i den digitale verden.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som lægges på din computer eller en anden enhed, når du besøger et websted. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser.

En cookie kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Oplysningerne er anonyme og kobles ikke til den enkelte bruger. Cookies kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Hvorfor bruges cookies?

Cookies er en hjælp til besøgende på webstedet, fx ved gentagne besøg på siden, hvor indstillinger og eventuelt indtastede oplysninger huskes, og derfor ikke skal indtastes igen.

Cookies bruges også til at indsamle statistik om webstedet for at kunne forbedre det – og til at målrette tjenester i markedsføringsøjemed.

Kan cookies afvises?

Du har mulighed for at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du bruger.

Du skal være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, som forudsætter, at websteder kan huske dine valg.

Vil du vide mere om cookies?

Du kan læse mere om cookies og det juridiske grundlag på Erhvervsstyrelsen.dk