Personlig coaching

Formål og udbytte

Coaching er typisk et målrettet og fremadrettet forløb. Vi arbejder sammen om, hvordan du bedst kommer derhen, hvor du gerne vil være. Og hvad der mere præcist skal til for, at det kan ske. Vi giver dig konkrete værktøjer, som du kan bruge med det samme.

Coaching med en ekstern partner som os giver dig også en ligeværdig, frivillig og uafhængig relation, som ikke er tilstede mellem ledere og medarbejdere i samme virksomhed.

God kemi er vigtig for et godt, trygt og tillidsfuldt forløb. Så du har naturligvis mulighed for at møde os, inden du beslutter dig.

Det kan være du ønsker hjælp til at:

 • Rykke dig i en ny og bedre retning.
 • Få en bedre forståelse af dine evner, præferencer og muligheder.
 • Bryde med vanetænkning og slippe hæmmende tankemønstre.
 • Udfordre dine begrænsninger – fremfor at begrænse dine udfordringer.
 • Blive mere klar på dine værdier, styrker og potentialer.
 • Forebygge og håndtere stress og arbejdspres.
 • Løfte din motivation og styrke din handlekraft.
 • Styrke dit mentale overskud og velvære.
 • Stå bedre imod de udfordringer, du møder.
 • Fremme og understøtte dine præstationer og målopnåelse.
 • Løsne fastlåste problemstillinger og konflikter.
 • Udvide din forståelse af andre mennesker.

Indhold, form og omfang

Inden vi går i gang med coachingforløbet, aftaler vi sammen, hvordan det skal foregå. Og vi finder i fællesskab frem til de emner, som er mest relevante for dig.

Spørgsmål og svar

Coaching i den rene form er koncentreret om at stille de rigtige spørgsmål, som kan hjælpe dig med at komme derhen, hvor du gerne vil være, og nå dine mål. Den bagvedliggende forudsætning er, at du selv finder og kender svarene. Fremfor, at vi fortæller dig, hvad du skal gøre.

For os handler coaching om mennesker før form og metoder – og om at tage afsæt i dig og din situation. Vi mener ikke, man kan hjælpe med at flytte nogen, hvis man ikke møder dem der, hvor de er. Derfor giver vi dig gerne råd, vejledning og anbefalinger, når der er brug for det. Og deler ud af egne og andres holdninger og erfaringer.

Mental træning og teknikker

I et typisk coachingforløb hos os får du konkrete teknikker til mental træning. De er nyttige hjælpemidler til at fremme og fastholde den udvikling og de forandringer, du ønsker. I stedet for at falde tilbage til det, du plejer at tænke, føle og gøre, når hverdagen og travlheden melder sig.

Med træning og med tiden kan teknikkerne hjælpe med at skabe den fremtid, du ønsker. Og med at håndtere ting, der foregår i nutiden, eller justere på noget, der er sket i fortiden. Eksempelvis for at få bedre selvværd eller mod på nye udfordringer.

Tid og sted

Coachingforløbet kan foregå i rolige og fortrolige rammer hos os eller dig. Det kan også foregå pr. telefon, efter behov.

Et typisk forløb består af minimum 5 til 10 sessioner af 1,5 times varighed. Og over nogle måneder. Så du får tid og støtte undervejs til at reflektere og indøve nye tanker og handlemønstre.

Professionel personprofil som hjælpeværktøj 

Vi tilbyder en personlig adfærds- og motivationsanalyse som et nyttigt afsæt for dit coachingforløb.

Det kan give både dig og os en bedre og hurtigere forståelse af dine personlige styrker, værdier og udviklingsområder. Og hjælpe med at sætte ord på dem.

Læs mere om den personlige adfærdsanalyse (Puzzle DISC) og motivationsanalyse (Driving Forces).

Fakta

Skræddersyet forløb

Fx 5 gange à 1,5 time

   Sted efter aftale

KONTAKT OS

 +45 70 200 669

 mail@sapiens.nu

Adm. dir. Klaus Veile

 +45 60 17 59 37

 klausveile@sapiens.nu

HER BOR VI

Sapiens Performance
Reerstrupgård, Reerstrupvej 11
3490 Kvistgård

Share via