Personlig coaching

Formål og udbytte

Coaching er typisk et målrettet og fremadrettet forløb. Vi arbejder sammen om, hvordan du bedst kommer derhen, hvor du gerne vil være. Og hvad der mere præcist skal til for, at det kan ske.

Vi giver dig enkle og bredt anvendelige værktøjer, som du kan bruge med det samme. Inklusive gennemprøvede mentale, sproglige og adfærdsmæssige teknikker, som styrker måden du tænker og handler på.

God kemi er vigtig for at opnå et godt, trygt og tillidsfuldt coachingforløb. Så du har naturligvis mulighed for at møde os, inden du beslutter dig.

Coaching med en uvildig ekstern partner giver dig en ligeværdig, frivillig og uafhængig relation, som ikke er tilstede mellem ledere og medarbejdere i samme virksomhed.

Det kan være, du ønsker hjælp til at:

 • Rykke dig i en ny og bedre retning.
 • Få en ny og bedre forståelse af dine evner, præferencer og muligheder.
 • Bryde med vanetænkning og slippe hæmmende tankemønstre.
 • Udfordre dine begrænsninger – fremfor at begrænse dine udfordringer.
 • Blive mere klar på dine værdier, styrker og potentialer.
 • Forebygge og håndtere stress og arbejdspres.
 • Styrke din motivation og handlekraft.
 • Styrke dit mentale overskud og velvære.
 • Stå bedre imod de udfordringer, du møder.
 • Fremme og understøtte dine præstationsevner og målopnåelse.
 • Løsne fastlåste problemstillinger og konflikter.
 • Udvide din forståelse af andre mennesker.

Indhold, form og omfang

Inden vi går i gang med coachingforløbet, aftaler vi sammen, hvordan det skal foregå. Og vi finder i fællesskab frem til de emner, som er mest relevante for dig.

Spørgsmål og svar

Coachingmetoden i sin rene form er koncentreret om at stille de rigtige spørgsmål, som kan hjælpe dig med at komme derhen, hvor du gerne vil være, og nå dine mål. Den bagvedliggende forudsætning er, at du selv finder og kender svarene. Fremfor, at vi fortæller dig, hvad du skal gøre.

For os handler det generelt om mennesker før form og metoder. Og altså om at tage afsæt i dig og din situation. Fordi det er afgørende at møde mennesker, hvor de er, for at kunne hjælpe dem med at flytte sig.

Derfor giver vi dig også råd, vejledning og anbefalinger, når der er brug for det. Og vi deler ud af egne og andres erfaringer og holdninger.

Mental træning

Øvelse gør mester! Derfor omfatter et coachingforløb hos os konkrete teknikker til mental træning.

Mental træning kan hjælpe dig med at fremme og fastholde den udvikling og de forandringer, du ønsker at opnå. I stedet for at falde tilbage til det, du plejer at tænke, føle og gøre, når hverdagen og travlheden melder sig. Og når du føler dig presset og stresset.

Mental træning går ud på at blive bevidst om – og arbejde fokuseret med – det, du tænker og føler. Så det er dig, som styrer dine tanker. Fremfor dine tanker, som styrer dig.

Mental træning beskæftiger sig med sammenhænge og samspil mellem tanker, følelser og krop. Teknikkerne til mental træning omfatter derfor både tankemæssige, følelsesmæssige, sproglige og kropslige teknikker.

Tid og sted

Coachingforløbet foregår bedst i rolige og fortrolige rammer. Det kan være hos os eller et andet sted, du foretrækker. Det kan også foregå pr. telefon, efter behov.

Et typisk forløb består af minimum 5 til 10 sessioner af 1 til 2 timers varighed – over et stykke tid. Så du får tid og støtte undervejs til at reflektere og indøve nye tanker og handlemønstre.

Professionel personprofil som hjælpeværktøj 

Vi tilbyder og anbefaler en personlig adfærds- og motivationsanalyse som et nyttigt afsæt for dit coachingforløb.

Det kan give både dig og os en bedre og hurtigere forståelse af dine personlige styrker, værdier og udviklingsområder. Og den kan hjælpe med at sætte ord på dem.

Læs mere om den personlige adfærdsanalyse (Puzzle DISC) og motivationsanalyse (Driving Forces).

Fakta

Skræddersyet forløb

Fx 5 gange à 1,5 time

   Sted efter aftale

KONTAKT OS

 +45 70 200 669

 mail@sapiens.nu

Adm. dir. Klaus Veile

 +45 60 17 59 37

 klausveile@sapiens.nu

HER BOR VI

Sapiens Performance
Reerstrupgård, Reerstrupvej 11
3490 Kvistgård

Share via