Personlig coaching

Formål og udbytte

Coaching er typisk et målrettet og fremadrettet forløb. Vi arbejder sammen om, hvordan du bedst kommer derhen, hvor du gerne vil være. Og hvad der mere præcist skal til for, at det kan ske.

Vi giver dig enkle og bredt anvendelige værktøjer, som du kan bruge med det samme. Inklusive gennemprøvede mentale, sproglige og adfærdsmæssige teknikker til at styrke måden, du tænker, føler og handler på.

Med en uvildig, ekstern coach som os får du også en frivillig, uafhængig og ligeværdig relation, som ikke er tilstede mellem ledere og medarbejdere i samme virksomhed.

God kemi er vigtig for at opnå en tillidsfuld relation og en åben og ærlig dialog. Så du har naturligvis mulighed for at møde og snakke med os, inden du beslutter dig for et forløb.

Det kan være, du ønsker hjælp til at:

 • Rykke dig i en ny og bedre retning.
 • Få en ny og bedre forståelse af dine evner, præferencer og muligheder.
 • Bryde med vanetænkning og slippe hæmmende tankemønstre.
 • Udfordre dine begrænsninger – fremfor at begrænse dine udfordringer.
 • Blive mere klar på dine værdier, styrker og potentialer.
 • Forebygge og håndtere stress og arbejdspres.
 • Styrke din motivation og handlekraft.
 • Styrke dit mentale overskud og velvære.
 • Stå bedre imod de udfordringer, du møder.
 • Fremme og understøtte dine præstationsevner og målopnåelse.
 • Løsne op for vedvarende og tilbagevendende problemer og konflikter.
 • Udvide din forståelse af dig selv, andre og dine muligheder.

Indhold, form og omfang

Inden vi går i gang med coachingforløbet, aftaler vi sammen, hvordan det skal foregå. Og vi finder i fællesskab frem til de emner, som er mest relevante for dig.

Spørgsmål og svar

Coachingmetoden i sin rene form har fokus på at stille dig de rigtige spørgsmål, som kan hjælpe dig med at komme derhen, hvor du gerne vil være, og nå dine mål. Den bagvedliggende præmis er, at du selv finder og kender svarene.

For os handler det imidlertid om mennesker før metoder. Så vi tager afsæt i dig og din situation. Og det gør vi fordi, det er afgørende at møde dig, der hvor du er, for at kunne hjælpe dig derhen, hvor du gerne vil være.

Derfor giver vi dig også gerne råd, vejledning og anbefalinger, når der er behov for det. Og vi deler ud af vores egne og andres erfaringer og meninger.

Mental træning

Øvelse gør mester! Derfor omfatter et coachingforløb hos os effektive metoder og teknikker til mental træning.

Mental træning kan hjælpe dig med at skabe og fastholde den udvikling og de forandringer, du ønsker. Fremfor at falde tilbage til det, du plejer at tænke, føle og gøre, når hverdagen og travlheden melder sig. Og når du føler dig presset og stresset.

Mental træning går ud på at blive bevidst om – og arbejde fokuseret med – det, du tænker og føler. Så det er dig, som styrer dine tanker. Fremfor dine tanker, som styrer dig.

Mental træning arbejder med samspil og synergier mellem det du tænker, føler, siger og gør. Og teknikkerne til mental træning omfatter derfor både tankemæssige, følelsesmæssige, sproglige og kropslige teknikker.

Tid og sted

Coachingforløbet foregår bedst i private, uforstyrrede og bekvemme rammer, hvor du kan slappe af og være dig selv. Det kan være hos os eller et andet sted, du foretrækker. Det kan også foregå over telefonen, efter behov.

Et typisk forløb omfatter 5 til 10 sessioner af 1 til 2 timers varighed – over et stykke tid. Så du har tid og støtte undervejs til at reflektere og indøve nye måder at tænke og handle på og nå dine mål.

Personlig profilanalyse som hjælpeværktøj 

Vi tilbyder og anbefaler en personlig adfærds- og motivationsanalyse som et nyttigt afsæt for dit coachingforløb.

Analysen giver overblik og indsigt i dine personlige styrker og præferencer, og hvad der motiverer dig. Og den kan hjælpe med at sætte ord på tingene.

Læs mere om den personlige adfærdsanalyse (Puzzle DISC) og motivationsanalyse (Driving Forces).

Fakta

Skræddersyet forløb

Fx 5 gange à 1,5 time

   Sted efter aftale

KONTAKT OS

 +45 70 200 669

 mail@sapiens.nu

Adm. dir. Klaus Veile

 +45 60 17 59 37

 klausveile@sapiens.nu