Vores High Performance Mindset

’Det gode og bæredygtige liv’ er et naturligt omdrejningspunkt i vores arbejde med High Performance. Vi mener, et udfoldet potentiale og et afbalanceret liv går hånd i hånd. Det samme gør gode præstationer og trivsel. Med andre ord, er det nødvendigt at have det godt for at kunne gøre det godt i længden. Det gælder både for mennesker og virksomheder.

Og som udgangspunkt er det aldrig for sent – eller for tidligt – at skabe positiv udvikling og bedre resultater. Du kan altid starte nu. Og alle har deres særlige evner og potentialer at udleve og bidrage med.

Ligesom i naturen handler det gode og bæredygtige liv i bund og grund om at give næring og støtte til det, som vi gerne vil have til at vokse og blomstre. Og om at luge ud, beskære og nyde frugterne af vores indsats.

Nedenfor kan du læse mere om vores synspunkter og tanker om High Performance.

Det bedste tidspunkt at plante et træ på var for 20 år siden. Det næstbedste tidspunkt er nu.
Kinesisk ordsprog

Balancen mellem at gøre det godt og have det godt

For os handler High performance både om ”højde” og ”længde”. Det er mødet mellem det at kunne, ville og få mulighed for at gøre det godt, igen og igen, og over tid. Til forskel fra toppræstationer eller “peak performances”, som er de ekstraordinære, enkeltstående og relativt kortvarige præstationer.

Og for at kunne gøre det godt i længden, må vi have det godt. Hver især og sammen. Imidlertid går flere og flere ned med stress og brænder ud. Det sker, når vi går op i at gøre det godt på bekostning af at have det godt. Og når vi over for lang tid giver mere, end vi har at give af.

Det koster dyrt, både menneskeligt og økonomisk. WHO vurderer, at stress og depression vil udgøre et af de mest omkostningskrævende sygdomsområder i år 2020.

Mere og hurtigere – bedre og anderledes

Vi mener, der er alternative veje til vækst og højere præstationer end at løbe stærkere og øge produktionen,  for eksempel i form af flere arbejdstimer.

Det drejer sig om at gøre tingene bedre. Det kan være i form af øget fokus og værdsættelse af indsatser, der skaber vækst i liv og livskvalitet. Velvidende, at det ikke altid er let at måle og vurdere det, som bidrager til et godt eller bedre liv.

Et mangfoldigt syn på evner og potentiale

‘At gøre det bedre’ handler også om et bredspektret syn på evner og potentialer. Og om at udnytte de ressourcer og drivkræfter, der allerede er til stede. For der er mange veje til store præstaioner.  Alle har et talent. Og som udgangspunkt er det aldrig for sent at bruge det.

Så talentudvikling er for alle og sker bedst med afsæt i den enkelte persons – og teamets – særlige evner og personligheder. Udfordringen kan være at opdage, forstå og udnytte de evner og potentialer, som ikke er en accepteret del af det eksisterende mindset, mentalt og kulturelt, bevidst og ubevidst.

Alle er genier. Men hvis man dømmer en fisk ud fra dens evne til at klatre i træer, vil den hele sit liv tro, at den er dum.
Albert Einstein

Potentialet i forskeligheder

For at udnytte mangfoldigheden i evner og potentialer, skal vi kunne udnytte og værdsætte menneskelige forskelligheder. Så de befrugter og beriger hinanden fremfor at konflikte og bekrige hinanden. Forskellighederne viser sig i form af forskellige værdier, meninger, regler, overbevisninger, adfærdsstile og så videre.

Der er et stort og uforløst potentiale i at udnytte forskelligheder optimalt. Det kan være i form af bedre økonomisk bundlinje, frugtbare relationer, helhedsorienterede beslutninger, kreative problemløsninger og innovative tiltag.

De nemme og svære forskelle

Nogle forskelligheder mødes let og naturligt. Og ’at mødes’ er en forudsætning for værdifuld udvikling, forståelse og udveksling mellem mennesker. Andre forskelligheder kan virke uforenelige og konflikter med hinanden.

For eksempel kan det være en udfordring at forlige og forene sig med personer, adfærd og oplevelser, som er langt væk fra ens egen opfattelse og situation. I kraft af alder, køn, job, uddannelse, livssituation, kulturelle baggrund og så videre.

Hvad er mental sundhed?

Sundhedsstyrelsen lægger sig i forlængelse af WHO’s definition af mental sundhed som: “En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis, kan arbejde produktivt og er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet.”

Share via