Vores High Performance Mindset

Vi arbejder med High performance for enkeltpersoner, teams og organisationer.

“Performance” kan bla. oversættes til præstation, indsats, udførelse, optræden eller udøvelse. Grundlæggende drejer det sig om at igangsætte og gennemføre handlinger. Og “High performance” drejer sig om at gøre det bedre eller blive bedre.

Kernen i vores tilgang til high performance er, at det er nødvendigt at have det godt for at kunne gøre det godt i længden. Det gælder både mennesker og virksomheder.

Vores udgangspunkt, at alle mennesker har særlige evner og uudnyttede potentialer at udleve og bidrage med hele livet. Vi udvikler os løbende, og det er aldrig for sent at tænke og gøre noget nyt og bedre. Desuden det kan være nødvendigt for at ændre på tingenes tilstand.

Nedenfor kan du læse mere om vores synspunkter og tanker om High Performance.

Den verden, vi har skabt, er et resultat af vores tænkning. Og den ændrer sig ikke, uden at vi ændrer vores tænkning
Albert Einstein

Det gode og bæredygtige liv

Det gode og bæredygtige liv er et naturligt omdrejningspunkt i vores arbejde med High Performance. Vi mener således, at et udfoldet potentiale og et afbalanceret liv går hånd i hånd.

Det samme gælder for gode præstationer og trivsel. Med andre ord, er det vigtigt at have det godt for at kunne gøre det godt – og holde til det i længden. Det gælder både for mennesker og virksomheder.

Ligesom i naturen handler det gode og bæredygtige liv i bund og grund om at give næring og støtte til det, du gerne vil have til at vokse og trives. Og om at luge ud undervejs og huske at nyde frugterne af den gode indsats.

Balancen mellem at gøre det godt & have det godt

High performance handler både om præstationsløft og -varighed. Herunder lysten, viljen og evnen til – og muligheden for – at gøre det godt igen og igen og på den lange bane.

Det er til forskel fra de såkaldte peak performances eller toppræstationer, som vedrører de ekstraordinære, enkeltstående og kortvarige præstationer.

For at kunne gøre det godt i længden, er det vigtigt at have det godt, mens man gør det. Imidlertid går flere og flere ned med stress og brænder ud. Det sker ikke mindst, når vi går op i at gøre det godt – på bekostning af at have det godt. Og når vi giver mere, end vi reelt har at give af, over for lang tid.

Og denne mistrivsel kan koste dyrt, både menneskeligt og økonomisk, og både for den enkelte og fællesskabet. WHO vurderer, at stress og depression kommer til at udgøre et af de mest omkostningskrævende sygdomsområder fra år 2020.

Mere og hurtigere – bedre og anderledes

Der er andre veje til højere præstationer og vækst end at løbe stærkere og øge produktionen i form af flere arbejdstimer fx.

Det handler om at gøre tingene på nye og bedre måder. Det kan fx være i form af øget fokus på og værdsættelse af indsatser, der skaber vækst i liv og livskvalitet.

Det kan selvsagt være svært eller umuligt entydigt at vurdere og måle det, som bidrager til et godt eller bedre liv. Men det bliver det ikke mindre vigtigt af! Og hvis vi ensidigt fokuserer på det, som kan ses, måles og vejes, glemmer vi meget af det, der er vigtigt for både mennesker og den verden, vi lever i.

Et bredt syn på talent og potentiale

Alle mennesker er forskellige. Hver især og sammen har vi mangfoldige potentialer og særlige evner at udleve og bidrage med – takket være en lang række medfødte og tillærte forhold.

Det betyder, at der er mange veje til gode og store præstationer. Og det indebærer, at talentudvikling er for alle. Og ikke kun for de få og særligt udvalgte.

Det betyder også, at talentudvikling bedst sker med afsæt i den enkelte persons – og det enkelte teams – særlige evner, drivkræfter og personligheder. Så de kan være tro mod sig selv, mens de udvikler sig.

I øvrigt har mange slags talenter ingen alder og udløbsdato. Det betyder, at vejen er banet for nye og høje præstationer gennem hele livet – såfremt mulighederne, lysten og viljen til at udvikle og udnytte potentialerne er tilstede.

Alle er genier. Men hvis man dømmer en fisk ud fra dens evne til at klatre i træer, vil den hele sit liv tro, at den er dum.
Albert Einstein

Potentialet i forskeligheder

Der er et stort – dokumenteret og uudnyttet – potentiale i at udnytte menneskelige forskelligheder – inklusive bedre præstationer, trivsel og udvikling. Det gælder både for enkeltpersoner, teams, virksomheder og samfundet som helhed.

Effektiv brug af forskellige måder at tænke og handle på kan være afgørende for at lykkes i en kompleks og foranderlig verden, som kalder på forskelligartede kompetencer og mangfoldige perspektiver.

Blandt de potentielle gevinster er bedre økonomisk bundlinje, mere kvalificerede og nuancerede beslutninger, nye og kreative problemløsninger og flere innovative tiltag.  Andre gevinster kan være øget motivation, større arbejdsglæde, mindre stress og stærkere, mere frugtbare relationer – på tværs af forskelligheder.

Manglende håndtering og ineffektiv udnyttelse af menneskelige forskelligheder er ikke kun spild af potentiale. Det kan også have negative indvirkninger på både præstationer, trivsel og udvikling.  Det gælder ikke mindst, når forskellene opleves som store. Fx i form af meget forskellige værdier, overbevisninger, uskrevne regler og adfærdsvaner.

Udnyttelse af forskelligheder

En grundlæggende forudsætning for effektiv udnyttelse af forskelligheder er, at forskellighederne kan mødes. Så de kan befrugte og berige hinanden. I form af værdifuld udvikling, åben udveksling og gensidig forståelse mellem mennesker.

Nogle forskelligheder mødes let og naturligt. Og man kan komme langt med lyst og vilje – kombineret med en bevidst, fokuseret og kvalificeret indsats.

Men det er ikke altid tilstrækkeligt. Nogle forskelligheder skiller stadig os mennesker ad og skaber konflikter mellem os. Fx kan det være svært at forstå, forlige og forene sig med personer og grupper af personer, hvis værdier, holdninger, adfærdsvaner, livsstil, situation eller erfaringer er langt fra ens egne.

Hvad er mental sundhed?

Sundhedsstyrelsen lægger sig i forlængelse af WHO’s definition af mental sundhed som: “En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis, kan arbejde produktivt og er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet.”