Præstationsfremmende psykologi

Præstationsfremmende psykologi – eller Performance Enhancing Psychology (PEP) på engelsk – er et centralt omdrejningspunkt i vores arbejde for at løfte præstationer og trivsel, på samme tid. Og for at fremme og vedligeholde positiv udvikling og udfoldelse. For både mennesker og virksomheder.

PEP er en effektiv løftestang til bedre ledelse, kommunikation og samarbejde – med mennesker, motivation og mening i centrum.

Vores præstationsfremmende tilgang og metoder er udviklet på baggrund af teoretisk og praktisk viden og erfaringer inden for forskellige psykologiske retninger, sprog- og adfærdsvidenskab samt mental træning. Med præstationspsykologi, neuropsykologi og sportspsykologi i centrum.

PEP er også baseret på Sapiens Performance stifter, Klaus Veiles, mangeårige viden og erfaring med ledelse og udvikling af enkeltpersoner og teams i erhvervslivet og inden for elitesport.  Herunder interviews med førende eksperter i elitesport og mental træning af elitesportsfolk.

Med afsæt i præstationsfremmende psykologi (PEP) kan vi for eksempel hjælpe dig med at:

  • Opnå nye og højere mål, bedre præstationer og drømme.
  • Holde fokus på det, du ønsker at opnå og udleve.
  • Forstå og bruge dine egne og andres evner og drivkræfter bedre.
  • Udnytte og anerkende personlige styrker og menneskelige forskelligheder.
  • Skabe samspil og synergi, mellem det du tænker, siger, føler og gør.
  • Ændre og give slippe på indre og ydre forhold, som hæmmer præstationer, trivsel, motivation og forandring.

Eksempler på indre og ydre forhold, der kan bearbejdes, er: Indgroede vaner og adfærdsmønstre, stresstilstande, arbejds- og præstationspres, uklare, divergerende og demotiverende mål, modstridende værdier og holdninger, konfliktprægede relationer og pressede situationer.

I det følgende kan du læse lidt mere om, hvordan vi tænker og arbejder med præstationsfremmende psykologi.

Det starter med det, du tænker

Gode præstationer, trivsel og udvikling – eller mangel på samme. Det hele starter og slutter med det, du ser, tænker og føler om dig selv og andre, omverdenen og de situationer, du gennemlever. Bevidst og ubevidst.

Så for at udvikle dig, gøre det bedre og få det bedre, er du nødt til at tænke nyt og gøre noget andet. Det gælder både mennesker og organisationer.

Vi kan ikke løse vores problemer ved at tænke på den samme måde, som da vi skabte dem.
Albert Einstein

Evnen til udvikling og forandring

Den gode nyhed, er, at vi som mennesker og kulturer har en naturlig, indbygget evne til nytænkning, tilpasning og forandring.

Den mindre gode nyhed er, at disse evner let går tabt i mødet med en travl hverdag med mange gøremål og hastesager. Der går nemt drift og rutine i den. Og vi falder tilbage på det, vi plejer at tænke og gøre. På trods af gode intentioner, ambitioner og planer om noget andet og bedre.

Fokus på det, du gerne vil opnå

Hvis du vil tænke nyt og gøre noget andet, kræver det bevidst opmærksomhed og ændret fokus. Du er nødt til at fokusere din opmærksomhed i retning af det, du gerne vil opnå og have mere af.

Fordi det, du er opmærksom på, er det, som fylder i dine tanker, styrer dine indtryk og bestemmer, hvordan du oplever og navigerer i verden og forskellige situationer. Resten filtrerer du fra.

Mål skaber fokus

Mål skaber opmærksomhed og fokus. I en virksomhed kan det være personlige og fælles KPI’er og belønning baseret på økonomisk vækst og bundlinje,

Er målene gode og motiverende, kan de øge indsatsen, forstærke lysten til at blive ved med en aktivitet og opfordre til at finde nye og bedre strategier til målopnåelse.

Peger målene i en organisation i forskellige retninger, kan det medføre suboptimering og dårligere resultater. Eksempelvis i form af modstridende indsatser, konfliktprægede relationer og situationer, manglende samarbejde på tværs og dårligere økonomisk bundlinje.

Vedvarende fokus

Øvelse gør mester! Det gælder både for mennesker og organisationer. Det kræver en bevidst, fokuseret og gentagen indsats over tid for at indarbejde en ny måde at tænke og agere på. Så det bliver en naturlig, vanemæssig og ubevidst del af ens adfærd og mindset.

På det personlige plan, kan mental træning være et effektivt hjælpemiddel til vedvarende og dybereliggende forandringer.

At forebygge fremfor at helbrede

Hvad angår mental træning kan det være afgørende at forebygge fremfor at helbrede. Det gælder ikke mindst evnen til at præstere under pres.

Det kan for eksempel være, du gerne vil opleve større indre ro og koncentrationsevne i vigtige præstationssituationer. Fremfor hæmmende nervøsitet eller paniktanker.

Hvis du på forhånd, og i trygge rammer, øver dig i, hvordan du konkret opnår opnår ro og koncentration, er du meget tættere på en vellykket præstation, når det virkelig gælder.

Hjernesmarte forklaringer

Hvorfor kræver det bevidst opmærksomhed, ændret fokus og træning at skabe og fastholde nye tanker, tilstande og adfærd?

Og hvorfor er det så let og fristende at falde tilbage på vante tankemønstre og tidligere adfærd. På trods af gode intentioner, store ambitioner og planer om noget nyt og bedre?

Læs om de logiske og hjernesmarte forklaringer her.