High Performance Teams

Vi mennesker kan udrette meget på egen hånd. Oftest kan vi dog nå meget længere, når vi kan og vil noget sammen – og når vi har det godt med hinanden.

Succes og trivsel i teamsamarbejde kan være helt afgørende i en kompleks og foranderlig verden, som kalder på forskelligartede kompetencer og mangfoldige perspektiver.

Hvad er et High Performance Team?

Alt i alt, beskriver vi et high performance team som:

“En gruppe af mennesker, som kontinuerligt lykkes med at samarbejde på en måde, der gør alle i gruppen bedre end summen af det, de kunne have skabt og præsteret hver for sig. Præstationer sker i kraft af – ikke på bekostning af – trivsel, motivation og engagement.”

Med andre ord, handler high performance i et team (og mellem teams) om at løfte hinanden og løfte sammen, så 1 + 1 giver mere end 2. Det kaldes også positive synergier.

Hvis 1 + 1 giver 2 eller mindre, taler man om udeblivende henholdsvis negative synergier. Det er samtidig fravær af High Performance.

Synergi i samspillet

En vigtig forudsætning for at skabe positive synergier – og dermed et high performance team – er, at teamet har de nødvendige kompetencer. En ligeså vigtig forudsætning er, at teamet og deres kompetencer spiller godt sammen.

Positive synergier i samspillet mellem mennesker kan opstå og udvikle sig naturligt og ubesværet. Og man kan nå langt med lyst og vilje. Men nogle gange skal der mere til. Og der kan være brug for en særlig og kvalificeret indsats for at undgå negative synergier, så 1 + 1 bliver mindre end 2.

Det gælder ikke mindst i (og mellem) teams, hvor menneskelige forskelligheder skiller personer ad – og danner grobund for konflikter. Disse forskelligheder kan fx komme til udtryk i forskellige værdier, holdninger, sædvaner og andre kulturelle forhold.

Udeblivende og negative synergier er mange gange virkeligheden, når to virksomheder fusioneres. Og ofte er en væsentlig årsag netop nedprioritering og mangelfuld håndtering af virksomhedskultur og -forskelle i sammenlægningsarbejdet.

“One Size Does Not Fit All”

Der findes forskellige undersøgelsesfelter inden for og tilgange til high performance teams. Herunder hvordan man udvikler og vedligeholder et high performance team, og hvilke arbejdsrammer teamet har brug for.

Der findes altså ikke en entydig opskrift på, hvordan man opnår et high performance team. Ikke mindst fordi mennesker, situationer og sammenhænge er forskellige.

Kendetegn og succesparametre

Til gengæld peger både forskning og praksis på nogle gennemgående kendetegn og succesparametre for High Performance teams.

Det drejer sig om de indre og ydre forhold, som kan fremme gode præstationer og målopfyldelse i teams – eller hæmme dem, hvis forholdene ikke er tilstede. De vedrører mentale evner og tilstande, personlig adfærd, roller og relationer – og de rammer, regler og retninger, vi skaber for os selv og hinanden.

Disse forhold er alle elementer i menneskers naturlige evner til udvikling og forandring. Og de kommer til udtryk som handlekraft, energi og bevægelse i den enkelte person og i samspillet mellem personer.

Blandt de gennemgående indre eller ydre forhold, som fremmer præstationer og målopfyldelse i teams, er:

  • Åben og klar kommunikation.
  • Gensidig tillid.
  • Værdsat mangfoldighed.
  • En demokratisk og involverende ledelsesstil.
  • Effektiv konflikthåndtering og beslutningstagen.
  • Klare mål, som giver mening for alle parter.
  • Definerede, forståede og accepterede roller og ansvar.
  • En positiv teamkultur, som er i stand til at levere succes.

Vores arbejde med teams

Vi arbejder med at optimere både sammensætning, udvikling og samspil i teams.

Vi har et særligt fokus på at skabe hele og holdbare løsninger – ved hjælp af balanceret hensyntagen til præstationer, trivsel og positiv udvikling for både den enkelte, teamet og den helhed, de indgår i. Og ved at bringe forskellige styrker effektivt i spil.

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker har et stort, særligt og uudnyttet potentiale – både hver især og sammen. Og vores ambition og passion er at hjælpe med at finde og forløse disse potentialer, håndtere hverdagens udfordringer og realisere mål, visioner og drømme.

Teamanalyser

Vi anvender professionelle HR-analyseværktøjer som afsæt for en bedre fælles og individuel forståelse i teams – og herigennem som løftestang til positive synergier i teamsamarbejdet.

Analyserne er nyttige hjælpemidler hele vejen fra rekruttering og teamsammensætning til det daglige samarbejde og den fortsatte udvikling af teams og organisationer.

Analyserne kan ikke mindst bidrage til en mere nuanceret forståelse og bedre udnyttelse af forskellige måder at tænke og handle på i (og mellem) teams.