High Performance Teams

Vi lever i en kompleks og foranderlig verden, hvor gode samarbejdsevner og frugtbare relationer er afgørende for at lykkes og trives, hver især og sammen.

Vi kan udrette meget på egen hånd, og nogle er bedre til det end andre. Men oftest kan vi nå meget længere, når vi vil og kan noget sammen. Og når vi har det godt  med hinanden.

Når 2 + 2 giver mere end 4

Helt overordnet, opfatter vi et high performance team eller organisation som:

En gruppe af mennesker, der kontinuerligt lykkes med at samarbejde på en måde, der gør alle i gruppen bedre end summen af det, de kunne have skabt og præsteret hver for sig. Og hvor præstationer ikke sker på bekostning af, men i kraft af trivsel, motivation og engagement.

Om 2 og 2 giver mere end 4 afhænger selvfølgelig af, om de nødvendige kompetencer er til stede i teamet. Det afhænger også af, om teamet og deres kompetencer fungerer godt sammen. Og samspil og synergier sker ikke altid af sig selv.

Det gælder ikke mindst, når menneskelige forskelligheder skal mødes. For eksempel i form af forskellige værdier, overbevisninger og adfærdsstile. Hvis forskellighederne konflikter for meget, risikerer 2 og 2 let at blive mindre end 4. Og især hvis der ikke ydes en bevidst og aktiv indsats for det modsatte.

“One Size Does Not Fit All”

Der er varierende undersøgelsesområder og tilgange til high performance teams. Herunder, hvad der kendetegner dem, hvad der skal til for at skabe og vedligeholde dem, og hvilke arbejdsrammer de har brug for. Der er ikke en enkel og entydig opskrift for alle teams, og til enhver tid.

Kendetegn og succesparametre

Til gengæld peger både forskning og praksis på nogle gennemgående succesparametre og kendetegn ved High Performance teams. De omhandler de indre og ydre forhold, som kan fremme præstationer og målopfyldelse. Så som mentale evner og tilstande, adfærd, relationer og arbejdsrammer. Og de udgør alle en del af den dynamik, der er, i en gruppe af mennesker.

Eksempler på mål- og præstationsfremmende forhold er:

  • Åben og klar kommunikation
  • Gensidig tillid
  • Værdsat mangfoldighed
  • Demokratisk og involverende ledelsesstil
  • Effektiv konflikthåndtering og beslutningstagen
  • Klare mål, som giver mening for alle parter
  • Definerede, forståede og accepterede roller og ansvar
  • En positiv teamkultur, som er i stand til at levere succes

Vores tilgang og metoder

Vi arbejder med at optimere teamsammensætning og samspil. Og for at få præstationer og trivsel til at gå op i en højere enhed.

Vi lægger vægt på at forstå og tage hensyn til hele teamet, den enkelte person og den større helhed. Herunder udvikling og udfoldelse af individuelle såvel som fælles potentialer. Og udnyttelse af styrken i forskelligheder.

Vi bruger professionelle HR-analyseværktøjer fra vores partner, Ensize, som afsæt for en bedre fælles og individuel forståelse i teams. Og til at skabe og vedligeholde samspil og synergier.

Analyserne er gode hjælpeværktøjer hele vejen fra rekruttering og sammensætning af teams til udvikling og daglig ledelse, kommunikation og motivation. Og de er ikke mindst nyttige, når teamet har brug for hinandens forskelligheder for at præstere godt.