Vi er Sapiens Performance

Sapiens Performance er en international orienteret konsulent- og uddannelsesvirksomhed med speciale i udvikling af enkeltpersoner, teams og organisationer. Vi tilbyder uddannelse, coaching, mental træning samt rådgivning og analyser inden for HR, ledelse, kommunikation, samarbejde og salg.

Vi har en særlig interesse for helhedsorienterede og holdbare løsninger, som tager balanceret hensyn til gode præstationer, trivsel og positiv udvikling for både mennesker og virksomheder.

Vi brænder for at inspirere, udfordre, støtte og lære enkeltpersoner, teams og virksomheder at få det bedste ud af deres potentialer, ressourcer, ambitioner og visioner. Med respekt for menneskelige forskelligheder.


Baggrund

Vores arbejde består grundlæggende i at gøre mennesker klogere på sig selv og hinanden – og omsætte viden og erfaringer til god og bedre praksis.

Det har givet inspiration til vores navn, Sapiens Performance. “Sapiens” betyder tænkende eller vidende. Og ordet indgår i det latinske ord for nutidens mennesker, homo sapiens – det vidende menneske.

“Performance” kan oversættes til præstation, indsats, udførelse, optræden, fremførelse eller udøvelse. Vores særlige fokusområde – “High Performance” – vedrører den gode og særlige af slagsen.

Sapiens Performance er etableret og ledes af Klaus Veile. Hans mangeårige ekspertiseområde er praktisk anvendelse af præstationsfremmende psykologi (PEP) og mental træning til at løfte både præstationer, udvikling og trivsel – inden for erhvervslivet, elitesporten og i livet generelt. Det handler om de menneskelige forhold, som gør personer og teams i stand til at bruge deres evner og ressourcer bedst muligt og realisere deres mål og ambitioner.

Mål og tilgang

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker har et stort, særligt og uudnyttet potentiale. Og vores ambition og passion er at hjælpe med at finde og forløse disse potentialer, håndtere hverdagens udfordringer og realisere mål, visioner og drømme.

Vi har fokus på at skabe hele og holdbare løsninger – ved at tage balanceret hensyn til præstationer, trivsel og positiv udvikling for mennesker og organisationer. Og ved at respektere og bringe mangfoldigheder i spil.

Vi lægger vægt på at skabe indsigt og udsyn, som bygger på praktisk anvendelighed og et teoretisk fundament. Desuden går vi op i at gøre det komplekse så enkelt som muligt – og give plads til både seriøsitet og sjov undervejs.

Fundament

Vores arbejde er baseret på tværfaglig teori og praksis inden for forskellige psykologiske retninger, coaching, mental træning samt verbal og nonverbal kommunikation. Kombineret med moderne ledelsesprincipper, solid forretningsforståelse og et helhedsorienteret syn på mennesker og organisationer.

Vi har en særlig ekspertise i praktisk anvendelse af præstationsfremmende psykologi (PEP) og mental træning inden for erhvervslivet, sportsverdenen og i livet generelt.

Vi kommer med bred erfaring på alle beslutningsniveauer og fra begge sider af bordet. Som undervisere, rådgivere, ledere og formidlere. I private og offentlige virksomheder og organisationer, og fra elitesport og Forsvaret.

Holdet bag

Vi samarbejder med dygtige og dedikerede kollegaer i ind- og udland. Og deler inspiration, viden og erfaringer. Mød nøglepersonerne her!

Klaus Veile

Adm. dir., konsulent, underviser, coach og mentaltræner

Klaus er leder og stifter af Sapiens Performance, hvor han også fungerer som underviser, konsulent, high performance coach og mental træner. Han har mere end 30 års erfaring med ledelse, HR og salg. Som direktør, salgsdirektør, leder, konsulent, underviser og coach.

Klaus har løst opgaver for private og offentlige virksomheder og organisationer i ind- og udland. Eksempelvis har han arbejdet for: Det sydafrikanske sportsministerium, Det engelske Rugby Forbund, Dansk Rugby Union, Ikea, Mærsk, Novozymes, Novo Nordisk, SCA Hygiene Products, Dansk Supermarked, FLSmidth, IF forsikring, Codan Forsikring, Pfizer, DSB, Ålborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Danida. Desuden gæsteunderviser Klaus på universiteter og MBA-uddannelser i udlandet.

Klaus er kendt for sin evne til at inspirere og engagere folk, på alle niveauer. Med afsæt i stor faglig viden om psykologi og ledelse - og fokus på praktisk mening og relevans. Og med en involverende tilgang og et smittende engagement.

Sideløbende har Klaus haft et langt liv inden for elitesport og rugby. Blandt andet som anfører for det danske rugbylandshold i 16 år og som den første danske udlandsspiller på højt plan. Og som formand for Dansk Rugby Union. Her igangsatte han forandringsprocessen i dansk rugby frem mod OL i 2016, hvor han også var ekspertkommentator på TV2. Klaus har også fungeret som rådgiver, high performance coach og mental træner for danske og engelske rugbylandshold.

Klaus er uddannet MA SportsPsych. og MBA og efteruddannet inden for moderne ledelses- og kommunikationsdiscipliner, neuropsykologi og lingvistik. Desuden er han certificeret udbyder og underviser i en række anerkendte, internationale HR- og ledelsesanalyser.

60 17 59 37

Birgitte Lyse Laursen

Konsulent og underviser

Birgitte bringer mange års erfaring som leder, formidler og samarbejdspartner for førende og internationale virksomheder i forskellige brancher.

Hun går op i at hjælpe andre med at vokse, trives og lykkes ved at forstå og tage udgangspunkt i netop deres behov og interesser.

Birgitte er kendt for sin evne til at se og forklare tingene i et større perspektiv. Samtidig med at hun omsætter det til noget konkret, som skaber mening og engagement hos den enkelte.

Som mangeårig brand- og marketingleder har Birgitte arbejdet med en række internationale mærkevarer og førende virksomheder fra ind- og udland. Blandt andre Gruppo Campari, Remy Cointreau, Hans Just og Bestseller. Herfra har hun indgående erfaring med at bevæge sig fra det strategiske til det operationelle niveau i organisationer med løbende forandringer, internt og eksternt.

Birgitte har sideløbende arbejdet med træning og uddannelse, og som gæsteunderviser hos KEA, CBS og DTU.

Birgitte er kandidatuddannet i International ledelse, marketing og sprog fra Aarhus School of Business & Social Sciences. Hun har blandt andet efteruddannet sig inden for coaching, neuropsykologi, lingvistik og forandringsledelse.

23 31 31 47

Frank Lissner

Konsulent og underviser

Frank kommer med nye kompetencer og perspektiver til vores team fra en lang lederkarriere i forsvaret og i internationalt regi.

For Frank handler god ledelse i høj grad om at gøre det komplekse så enkelt som muligt. Så det er til at forstå og giver mening i praksis.

Han er kendt for sin jordnære tilgang til problemer og udfordringer. Og for sin evne til at inspirere folk og få dem til at føle sig trygge og støttede i det, de gør.

Frank er oberst af rang og klar til nye udfordringer efter regelbunden pensionering fra forsvaret i 2017. Før det, var han chairman for den internationale koalition ved US Central Command i Florida og brigadegeneral i den danske hær.

Tidligere har han blandt andet været chef for Jægerkorpset og for de danske styrker i Afghanistan.

På vegne af de danske specialstyrker i Afghanistan har Frank modtaget the Presidential Unit Citation (PUC) af USA’s daværende præsident, George Bush. Det er af de højeste udmærkelser, man kan give enheder i det amerikanske forsvar.

29 31 36 08

Susanne Hartmann Rasmussen

Konsulent og underviser

Susanne har bred ledelseserfaring fra både offentlige og private virksomheder. Hun kan bidrage med ekspertise inden for forandringsledelse og organisationsudvikling i komplekse organisationer - og i forbindelse med fusioner.

Susanne er kendt for sit fokus på at skabe tillid og gode relationer. Fordi ledelse i høj grad handler om at skabe resultater sammen med andre mennesker. Hun har specifikt og dedikeret arbejdet med at opnå gevinster og udnytte potentialer i gode sociale relationer og stærke fællesskaber.

Susannes jobmæssige baggrund omfatter mindre som større, offentlige og private virksomheder i medicinal- og rådgivningsbranchen. Heriblandt Stevns og Gribskov kommune og Ferring Pharmaceuticals. Hun har stået for forandringer i forbindelse med Kommunalreformen i 2007, løbende organisationstilpasninger og forandringsprojekter af forskelligt omfang.

Oprindeligt er Susanne uddannet bygningsingeniør. Senest har hun taget en masteruddannelse i offentlig ledelse, med vægt på det personlige lederskab og ledelsespraksis.

22 92 34 72

Helene Kringelbach

Konsulent, underviser og coach

Helene er en erfaren coach, underviser og leder i erhvervslivet. Siden 2010 er hun gået nye veje for at forløse potentialer og har særligt fokus på at bruge teknikker og visdom fra naturen og oprindelige kulturer.

For Helene går vejen til god ledelse og selvledelse gennem større selvindsigt og bevidsthed. Med afsæt i sin egen personlige livsrejse, inspirerer hun til at udvise mod og åbenhed over for at se tingene i det større billede, og fra et dybere plan.

Helene kommer fra en række ledende stillinger i Novo Nordisk inden for high performance og forandringsledelse foruden global projektledelse og talentudvikling. Hun har undervist og coachet ledere og medarbejdere på mange organisationsniveauer.

Oprindeligt er Helene uddannet cand.scient.oecon. Hun har taget efteruddannelse i coaching og præstationsfremmende psykologi og har en Master i NLP. Siden 2003 har hun dyrket meditation, baseret på teknikker lært i New Zealand, hvor hun også studerede ledelse på University of Auckland.

Helene har gennem mange år fulgt en læringsvej i Danmark og udlandet centreret om en dybere menneskelig forbindelse til den ydre og indre natur, herunder mindfulness i naturen.

31 31 06 44

Peter Kvetny

Konsulent og underviser

Peter kommer med stærke kompetencer fra sine mange år som kommunikationsrådgiver og som virksomhedsleder og -ejer. Og fra sit sideløbende arbejde som underviser, vejleder og censor på CBS og Roskilde Universitet.

Han går op i at gøre vanskelige emner interessante, levende og tilgængelige for alle. Og han er kendt for at være åben og ligetil og skabe en stemning, som fremmer og understøtter dialog og læring.

Peter har især løst opgaver inden for PR, branding, kommunikationsstrategi og -analyse samt adfærdspsykologi. Og han har løst opgaver for et bredt spektrum af virksomheder og organisationer - fra start-ups til globale virksomheder og NGO’er. I uddannelsesregi, har Peter skrevet og bidraget til publikationer og undervisningsmaterialer.

Peter har en kandidatgrad i international ledelse, marketing og sprog fra CBS og har blandt andet efteruddannet sig inden for adfærdspsykologi og lingvistik.

21 78 90 98

Kimiko Bokura

Konsulent, underviser og coach

Kimiko har arbejdet sammen med os gennem en årrække, som gæsteunderviser og sparringspartner.

Kimiko er en erfaren konsulent, underviser og coach med særligt fokus på at hjælpe og lære enkeltpersoner, teams og organisationer at løfte præstationer, lederskab og mental sundhed gennem mindfulness.

Kimiko repræsenterer også mødet mellem østlig og vestlig kultur. Hun er født og opvokset i Japan og bor i dag i Californien med sin amerikanske mand. Kimiko deler især sin tid mellem USA og Japan, hvor hun har grundlagt the Mindfuld Leadership Institute Japan.

Bag sig har hun en karriere som en af de første kvindelige ledere i Japan for nogle af de største globale brands og virksomheder, Procter & Gamble og Moët Hennessy Louis Vuitton.

Kimiko er oprindeligt uddannet i forretningsledelse fra Boston University. Sidenhen har hun uddannet sig inden for mindful leadership, positiv psykologi, hypnoterapi og neurolingvistik.

Det siger vores kunder

Vi arbejder sammen med enkeltpersoner, teams, organisationer og virksomheder

Alle burde igennem det her forløb! Jeg har lært så meget om andre mennesker og mig selv og om måden at agere, reagere og opføre sig på. Jeg er blevet mere klar på, hvad jeg som person står for, kan arbejde med, og hvordan jeg kan arbejde og samarbejde med andre mennesker. Jeg har fået en holdning til og indsigt i, hvordan jeg får den bedste udgave af mig selv, både som chef, kollega, medarbejder, mor og kone. Det, at jeg kan hjælpe andre mennesker med de – store som små – issues de måtte have, er givende og fedt på én gang.

Christina AndersenField Sales Manager, Ferrero - om High Performance Practitioner uddannelsen

Klaus Veile has shown an extraordinary talent in engaging the groups, working with them to give insight in different areas of leadership. His knowledge both in psychology and business as well as leadership, combined with his fascinating experience and smoothness in presenting, has been a great success amongst the attendees. He makes the presentations interesting and full of fact based information and still remaining the learning situation light and allowing personal reflections to support the learning.

Johanna TôttermanManaging Director, Leadership and Business Development Program FRAM, Finland - om Klaus som underviser på MBA uddannelse

Uddannelsesforløbet var meget tilfredsstillende, og jeg har siden draget stor nytte af mine nye kundskaber i min rolle som leder. Jeg har fået større forståelse for forskellighederne i de enkelte mennesker samt fået en række værktøjer til at optimere min kreativitet, ydeevne og effektivitet.

Henrik BrandtProduct Director, 3Shape - om High Performance Practitioner uddannelsen

Hvis jeg skal nævne nogle ting, hvor jeg personligt mener, at Klaus Veile skiller sig ud fra andre, vi har arbejdet sammen med, så er det det meget høje engagement, den meget brede viden og ikke mindst en eminent empati og indlevelsesevne i undervisningssituationen, som gjorde, at alle uden undtagelse gik fra hver eneste undervisningsdag med ny viden, begejstring og mod til at bruge det lærte.

Carsten JensenSalgsdirektør - om skræddersyet uddannelsesforløb
Share via