High Performance Master

Styrk din personlige ledelse og udvikling. Og skab hurtige forbedringer og holdbare forandringer. Med afsæt i præstationsfremmende psykologi (PEP)

High Performance Master uddannelsen er overbygningen på vores grunduddannelse, High Performance Practitioner.

Forløbet er intensivt, praktisk orienteret og erhvervsrettet. Det strækker sig over 6 moduler à 2 dage – inklusiv en halv eksamensdag på det sidste modul.

Der er min. 6 og max 9 deltagere for at sikre optimalt udbytte og involvering.

På uddannelsen får du uddybet, udbygget og kommer til at mestre det, du lærte på grunduddannelsen. Og du får træning i nye og mere avancerede metoder og teknikker til personlig ledelse, udvikling og coaching. Og til hurtige forbedringer og dybere forandringer med holdbare resultater. De omfatter gennemprøvede mentale, sproglige, adfærds- og ledelsesteknikker.

Hvem er uddannelsen for

Uddannelsen er åben for alle, som har taget vores grunduddannelsen, High Performance Practitioner. Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for at deltage med en anden baggrund. Eksempelvis coachinguddannelse og -erfaring.

Uddannelsen er for dig, der vil lære at forstå og bruge dig selv og andre endnu bedre. Og dig som er nysgerrig efter at udforske nye og bedre handlemuligheder og løsninger for fremtiden.

Og den henvender sig til dig, som vil være bedre til at skabe og fastholde effektive forbedringer og dybere forandringer. Ikke mindst fordi, det er let og fristende at falde tilbage på gamle vaner og rutiner, når hverdagen og travlheden presser sig på.

Jobmæssigt er du måske leder med eller uden personaleansvar, coach, projektleder, udviklingschef, underviser, HR-konsulent eller uformel forandringsagent. Mangfoldighed i baggrund og erfaring giver ekstra dynamik i forløbet.

Uddannelsen giver dig

Udbytte:

 • Dybdegående indsigt i, hvorfor og hvordan vi mennesker tænker, ser og oplever tingene forskelligt.
 • Øget bevidsthed om dine egne tanker, mentale vaner og strategier.
 • Forståelse af mekanismer til at give slip på mentale bremser og kulturelle barrier for forandring og udfoldelse.
 • Metoder til at forstå og tilegne dig andres mentale evner, personlige kompetencer og effektivitet. Og hvordan du lærer det videre til andre.
 • Avancerede teknikker til coaching, motivation, problemløsning og dybdegående forandringer.
 • Avanceret sproglig forståelse og teknikker til coaching, motivation, problemløsning og dybdegående forandringer.
 • Styrket evne til forandring gennem ændret perspektiv, fokus og synsfelt.
 • Forståelse af mekanismer til at fremme præstationer og trivsel. Mentalt, fysisk, sproglig og emotionelt.
 • Metoder til at lægge fortiden bag sig. Og bruge nuet og fremtiden som drivkraft og retningsgiver.

Du får udleveret et nyttigt opslagsværk med de gennemgåede teorier, øvelser og værktøjer.

Det teoretiske og metodemæssige arbejdsgrundlag er præstationsfremmende psykologi (PEP), coaching, mental træning, adfærds- og sprogvidenskab, moderne ledelsesformer og et helhedsorienteret menneskesyn.

Indhold og form

Uddannelsen omfatter 12 undervisningsdage fordelt på 6 moduler à 2 dage – inklusiv en halv eksamensdag på det sidste modul.

Der er min. 6 og max 9 deltagere for at sikre størst mulig dynamik og udbytte for alle.

Det teoretiske og metodemæssige arbejdsgrundlag er præstationsfremmende psykologi (PEP), coaching, mental træning, adfærds- og sprogvidenskab og et helhedsorienteret menneskesyn.

Baseret på en kombination af oplæg, teorigennemgang, diskussioner i plenum, praktiske øvelser i grupper og individuelt arbejde, arbejder du med emner som:

 • En helhedsorienteret forandrings- og målsætningsmodel for mennesker og organisationer.
 • Hvordan ydre oplevelser og sanseindtryk bliver til indre oplevelser og sanseaftryk i hjernen.
 • Verbal og nonverbal kommunikation. Herunder kropssprog og det, du tænker og siger til dig selv. Bevidst og ubevidst.
 • Ændring af uhensigtsmæssige tankemønstre og etablering af ny vanemæssig adfærd.
 • Ændring af overbevisninger, holdninger, værdier og adfærd fra at hæmme til at fremme præstation og trivsel.
 • Mentale strategiers natur og struktur. Og hvordan du kan påvirke og ændre dine egne mentale strategier.
 • Teknikker til at afkode og forstå andres mentale successtrategier. Så du lettere kan tilegne dig deres evner og effektivitet. Og lære dem videre til andre.
 • Mental træning vedrørende nutiden, fremtiden og fortiden. Herunder fysiske øvelser, visualiseringsøvelser og øvelser i at omformulere og nyfortolke tidligere oplevelser og hændelser.

Du får udleveret et nyttigt opslagsværk med alle de gennemgåede teorier, øvelser og værktøjer.

Eksamensprojekt

Afslutningsvist er der en obligatorisk eksamen, som er bestået eller ikke bestået. Den omfatter en mundtlig fremlægning med afsæt i en forandringsorienteret projektopgave. Projektopgaven er baseret på et selvvalgt emne, en virkelig case og valgfrit gruppearbejde.

Eksempler på emner, som deltagerne arbejder med er:

 • Mod og lyst til at prøve noget nyt.
 • Større handlekraft og beslutsomhed.
 • Styrket tro på egne og andres evner og potentiale.
 • At blive bedre til at håndtere modstand og modgang på vejen mod mål og drømme.
 • Evnen til at levere en overbevisende og personlig præsentation uden hæmmende nervøsitet. 

Din underviser

Klaus Veile

Klaus Veile er leder og stifter af Sapiens Performance. Han har gennem mange år udviklet og afholdt uddannelse og udviklingsforløb for ledere, medarbejdere og topidrætsfolk – med særligt fokus på at løfte menneskers potentialer til bedre præstationer, større trivsel og holdbar udvikling.

Klaus er kendt for sin evne til at inspirere og engagere folk på tværs af niveauer. Det sker med afsæt i stor faglig viden om psykologi og ledelse – kombineret med et stærkt fokus på praktisk relevans, en involverende tilgang og smittende engagement.

Han bruger aktivt sin baggrund inden for psykologien, erhvervslivet og sportens verden – som leder, rådgiver, underviser, coach og aktiv udøver af eliterugby.

Klaus har løst opgaver for store som mindre virksomheder og topidrætsfolk fra ind- og udland. Han har været fast gæsteunderviser på universiteter i Monaco og Finland og er bl.a. uddannet MA Sports Psych. og MBA.

Fakta

Åben uddannelse: 12 dage

Pris 49.500 dkk ex moms

Min. 6 og max 9 deltagere

Certificeret

Kan indgå i uddannelsesforløb

Kan skræddersys til din virksomhed

Holdstart – september 2024

Startdato: 11. september 2024

Modul 1:  11 + 12 sep.
Modul 2:  16 + 17 okt.
Modul 3:  20 + 21 nov.
Modul 4:  21 + 22 jan. 2025
Modul 5:  12 + 13 mar. 2025
Modul 6:  23 + 24 + 25 apr. 2025

Eksamen: 25. april

Alle moduler: 10.00 – 16.30

KONTAKT OS

 +45 70 200 669

 mail@sapiens.nu

Uddannelsesleder Klaus Veile

 +45 60 17 59 37

 klausveile@sapiens.nu

STED

Forløbet foregår i dejlige, private omgivelser ved Kolding.

Adresse: Egevænget 71, 6051 Almind.

Det tager ca. 1 time og 40 min. med tog fra Københavns Hovedbanegård til Fredericia station (nærmeste station).

Vi kan sørge for afhentning på stationen. Det tager ca. 15 minutter i bil.