Brug hele din kommunikation

Vi arbejder med hele din kommunikation. Det vil sige, både det, du kommunikerer til andre og dig selv. Med verbale og nonverbale virkemidler. Og vi har fokus på at fremme og understøtte det, du ønsker at opnå med din kommunikation.

Du kan for eksempel lære at:

  • Blive bevidst om, hvordan din kommunikation påvirker andre og dig selv.
  • Opnå hurtigere og bedre menneskelig kontakt og tillid.
  • Kommunikere effektivt med både verbale og nonverbale virkemidler.
  • Forstå og bearbejde dine forventninger og intentioner med din kommunikation.
  • Øge relevansen og effekten af dine budskaber ved at tage højde for modtagers logik og forståelsesramme.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kommunikationselementer, og hvordan de virker. 

Ord, stemme og kropssprog

I mange tilfælde er det kun ca. 7% af det, vi kommunikerer, som har med ordene at gøre. De resterende 93% af vores kommunikation består af måden, vi udtrykker os på, med stemmen og kropssproget.

Og det vi kommunikerer – med ord, stemme og kropssprog – sætter sig i systemet og påvirker, måden vi tænker på. Ligesom det påvirker, hvad vi får tilbage fra andre.

For eksempel har forskere i kropssprog på Harvard University påvist, at stærke kropsstillinger (såkaldte ”high power poses”) påvirker, hvordan andre opfatter dig. Ligesom de med det samme ændrer din kropskemi, som igen påvirker måden, du agerer og interagerer med andre på.

Det betyder eksempelvis, at du på kort tid kan booste din selvtillid og risikovillighed og reducere stress ved hjælp af stærke kropsstillinger, som typisk er åbne og afslappede. I modsætning til ’svage’ kropsstillinger (såkaldte ”low power poses”), som typisk er mere lukkede og beskyttende.

Forskningsresultater inden for psykologien viser, at menneskers kommunikation i visse situationer kan opdeles i ca. 55 %, som er knyttet til kropssproget, og ca. 38 %, som er knyttet til stemmen. Kun de resterende 7 % har med selve ordene at gøre.

Det du tænker og siger til dig selv

Et væsentligt element i din kommunikation er alt det, du tænker og siger til dig selv, bevidst og ubevidst. Det hele sætter sig i systemet og påvirker dine tanker, følelser, kroppen og kropssproget. Og det, du ‘sender ud’ til andre, får du tilbage.

Det kan for eksempel være dine forventninger og intentioner, når du skal præsentere foran et publikum. Altså, det som du siger og tænker om dig selv, dit budskab og dit publikum – både før, under og efter præsentationen.

Tænker du: ” Det bliver spændende at møde og lære mit publikum at kende”. Eller tænkere du nærmere: “Jeg burde have forberedt mig bedre!. Hvad hvis jeg glemmer noget eller får spørgsmål, jeg ikke kan svare på? Sidstnævnte tankerække kan ende med at spænde ben for både din præstation og dit velbefindende.

Det estimeres, at vi siger fra 300 til 1.000 ord i minuttet, til os selv.

Du kan ikke ”ikke-kommunikere”

Din kommunikation omfatter også alt det, som du ikke siger og ikke gør – ud fra betragtningen om, at vi ikke kan undgå at kommunikere. Med andre ord, er al adfærd en form for kommunikation – inklusive tavshed og undladelse af handling.

Tavshed kan eksempelvis være en effektiv og intimiderende kommunikationsteknik i forhandlinger. Og hvis en virksomhed eksempelvis undlader at reagere på en kundeforespørgsel, kan det blive opfattet som manglende interesse og professionalisme. Det kan igen medføre dårlig omtale af virksomheden, og at kunden handler et andet sted.

Kvalitet x accept = effekt

Vi har fokus på både kvaliteten og accepten af din kommunikation som afgørende for at opnå en positiv effekt hos modtageren. Det gælder for eksempel, når du vil have andre til at købe ind på dine budskaber, bære dem videre i organisationen og ud til kunderne.

Accept hos modtageren er afgørende for en positiv modtagelse, fordi vi, bevidst og ubevidst beslutter os for, hvad vi synes om folk, inden vi beslutter os for, hvad vi synes om deres budskaber.

Hvis vi ikke har tillid til en person, så formindskes accepten og dermed effekten af det budskab, personen kommer med. Uanset om kvaliteten af kommunikationen er i top. Eksempelvis i form af en flot powerpoint præsentation eller en velforberedt tale med alle de rigtige argumenter og fakta.