Brug hele din kommunikation

Vi arbejder med hele din kommunikation. Det vil sige, alt det, du kommunikerer til andre og til dig selv – med verbale og nonverbale virkemidler. Herunder ord, tanker, følelser, stemme og kropssprog.

Vores fokus er på at fremme og understøtte det, du ønsker at opnå med din kommunikation – ifht. dig selv og andre mennesker.

I det følgende kan du læse mere om de forskellige kommunikationselementer, og hvordan de virker og påvirker hinanden. 

Formål og udbytte

Med en helhedsorienteret tilgang til din egen og andres kommunikation, kan du for eksempel lære at:

  • Blive bevidst om, hvordan din kommunikation påvirker dig selv og andre.
  • Positiv påvirke, hvordan andre – og du selv – opfatter dig.
  • Skabe harmoni og synergi mellem det du tænker, føler, siger og gør.
  • Opnå hurtigere og bedre menneskelig kontakt og tillid.
  • Booste din energi og selvtillid og dæmpe stress.
  • Kommunikere målrettet og effektivt med verbale og nonverbale virkemidler.
  • Klarlægge og ændre forventninger og intentioner bag din kommunikation.
  • Øge dine budskabers relevans og effekt – ved at tage højde for modtagers logik og forståelsesramme.

Ord, stemme og kropssprog

I mange situationer er det kun omkring 7% af det, vi mennesker kommunikerer, som har med selve ordene at gøre. Resten består af måden, vi udtrykker os på – med stemmen og kropssproget.

Det hele påvirker, hvordan du tænker og føler – og hvilken respons, du får, fra andre mennesker.

Stærke kropspositioner

Forskere i kropssprog på Harvard University har fx. dokumenteret, at vores kropspositioner (body poses på engelsk) påvirker, hvordan andre opfatter os.

En ændring i kropspositionen ændrer øjeblikkeligt kropskemien. Og begge dele påvirker, hvordan du agerer og interagerer med andre.

Ved brug af såkaldte høj-energi kropspositioner (high power poses på engelsk) kan du hurtigt og effektivt booste din energi og selvtillid og dæmpe stress fx..

Høj-energi  kropspositioner er typisk åbne og afslappede. Modsat de såkaldte lav-energi kropspositioner (low power poses på engelsk), som typisk er mere lukkede og beskyttende.

Den positive effekt af høj-energi kropspositioner kan yderligere forstærkes med kontrollerede vejrtrækninger og øjenbevægelser.

Forskningsresultater inden for psykologien viser, at menneskers kommunikation i visse situationer kan opdeles i ca. 55 %, som er knyttet til kropssproget, og ca. 38 %, som er knyttet til stemmen. Kun de sidste ca. 7 % har med selve ordene at gøre.

Det du tænker og siger til dig selv

Et væsentlig del af din samlede kommunikation er alt det, du tænker og siger til dig selv – med din ydre og indre stemme (den såkaldte indre dialog).

Det hele påvirker dine følelser, krop og kropssprog – og den respons, du får fra andre mennesker.

Det kan fx. dreje sig om dine forventninger og intentioner, når du skal præsentere for en gruppe mennesker, du ikke kender. Herunder det, du tænker om dig selv, dit publikum og det emne, du skal tale om.

Tænker du fx: ” Det bliver spændende at møde og lære mit publikum at kende. Og det kommer til at gå rigtig godt.” Eller tænkere du snarere: “Hvad nu hvis jeg glemmer, hvad jeg skal sige eller ikke kan svare på publikums spørgsmål?

Den første tankerække kan medvirke til at løfte både din selvtillid og publikums oplevelse. Mens den anden kan ende med at spænde ben for både din præstation og dit velbefindende.

Det er blevet estimeret, at vi siger mellem 300 og 1.000 ord i minuttet, til os selv.

Du kan ikke ”ikke-kommunikere”

Din samlede kommunikation omfatter også alt det, som du ikke siger og ikke gør.

Fordi al menneskelig adfærd er en form for kommunikation – også tavshed og mangel på handling. Med andre ord, kan du ikke ikke-kommunikere.

Tavshed kan fx være et yderst effektivt kommunikationsmiddel i forhandlingssituationer og til at opnå det, du ønsker. I og med, at din tavshed kan gøre andre utrygge og usikre.

Det kan også nemt blive opfattet som mangel på interesse og professionalisme, hvis en virksomhed undlader at svare på en henvendelse fra en kunde eller jobansøger. Det kan igen medføre dårlig omtale af virksomheden, og at kunden vælger at handle et andet sted.

Kvalitet x accept = effekt

Vi har samtidig fokus på at løfte kvaliteten af din kommunikation og accepten af den hos dine modtagere.

Det har vi, fordi kvalitet og accept er afgørende for at opnå en høj og tilsigtet kommunikationseffekt, og fordi de to forhold hænger tæt sammen.

Det kan fx være, at du som medarbejder i en virksomhed vil have dine kolleger til at købe ind på dine budskaber, formidle dem videre i organisationen og ud til kunderne. Desuden ønsker du, at kunderne bærer virksomhedens budskaber videre til deres relationer.

I så fald kan en høj grad af accept hos modtagerne betyde, at de tager rigtig godt imod dine budskaber. Selv når kvaliteten af budskaberne er tvivlsom. Fx. i form af en mangelfuld præsentation, fejlbehæftet materiale eller en tale med svage argumenter.

Omvendt kan en lav grad af accept hos modtagerne betyde, at du kommer dårligt igennem med dine budskaber. Selv når kvaliteten af budskaberne er i top. Fx. i form af en flot præsentation, fejlfrit salgsmateriale eller en tale med stærke argumenter.

Tillidsfaktoren

Modtagernes accept af din kommunikation og dig – som person eller virksomhed – er mange gang tæt forbundet med tillid. Har vi mennesker tillid til nogen, er vi mere tilbøjelige til at tro på, det de siger og gør.

Har vi høj tillid til fremmede, vi møder for første gang (såkaldt social tillid), er vi typisk mere åbne og positive over for deres budskaber. I og med, at vi tror på, de vil opføre sig anstændigt og ikke snyde os.

Ved det første fysiske møde er førstehåndsindtrykket afgørende for, hvad vi forventer af andres opførsel. Det består i høj grad af nonverbal kommunikation – så som påklædning, øjenkontakt, stemme, håndtryk og fysisk afstand.

Vi mennesker har en naturlig tendens til at have tillid til enkeltpersoner, vi kender (såkaldt individuel tillid) – heriblandt familie, venner og kollegaer. Og vi stoler mere på dem, end på mennesker, vi ikke kender personligt.

Vi kan også have en tendens til at tro mest på personer og budskaber, som bekræfter vores nuværende holdninger og selvforståelse (det såkaldte bekræftelsesbias).

Disse tendenser benytter mange virksomheder sig af ved at stimulere kunder og andre interessenter til at fortælle deres omgivelser noget godt om virksomheden (den såkaldte mund-til-mund effekt).

“Danmark har verdens højeste tillidsfaktor. Vi stoler i ekstrem høj grad på hinanden, også selv om vi ikke kender hinanden, og tillid er det sublime udtryk for sammenhængskraft i et samfund og har stor betydning for, hvor lykkelige vi er.”

Christian Bjørnskov, professor, Aarhus Universitet