Personlig præstation og trivsel

Vi lever på mange måder i et præstationssamfund, hvor udvikling og forandring er grundvilkår. Det påvirker mennesker på tværs af alder, virksomheder og samfundet som helhed.

Det handler om at være nytænkende, fleksibel og omstillingsparat. Vi skal løbende gøre det bedre og anderledes end før – og nå nye og højere mål.

Præstationstankegangen og konstante ændringer øger presset på mennesker – på godt og ondt. Det skaber grobund for fornyelse og forbedrede præstationer. Men det skaber også grobund for forringet trivsel. Bl.a. i kraft af mindsket stabilitet, kontinuitet og forudsigelighed.

Præstationspres på godt og ondt

Præstationspres kommer både indefra og udefra. Oplevelsen af pres varierer fra person til person – og fra situation til situation. Det samme gør effekten af pres på den enkeltes præstation, motivation og trivsel.

På plussiden kan præstationspres fx. forstærke din lyst, vilje og insats i.fht. til at lære nyt, videreudvikle dine kompetencer, gøre det godt og nå nye og højere mål.

På minussiden kan præstationspres fx. medvirke til mangel på indre ro, tryghed og selvtillid, hæmmende præstationsangst og sundhedsskadelig stress.

Præstation og trivsel følges ad

Jævnfør vores high performance mindset, mener vi, at gode præstationer og trivsel følges ad. Med andre ord, er det vigtigt, du har det godt, for at du kan gøre det godt – og holde til det i længden.

At flere og flere mennesker går ned med stress, skyldes i vidt omfang, at vi går op i at gøre det godt – på bekostning af at have det godt. Og at vi giver mere, end vi reelt har at give af, over for lang tid.

Individuel udvikling og tid til forandring

Vi mener ikke, at man skal – eller kan – forbedre og forandre alle og alting hele tiden.

Vil du opnå holdbare og dybere forandringer, er det tilmed afgørende at give tid og plads til psykologisk forankring af disse. Det gælder både for personer og i organisationer.

Til gengæld mener vi, at mennesker kan udvikle og forandre sig til enhver tid. Og mange talenter er ikke forbundet med alder.

Hermed er vejen banet for positiv udvikling og nye og høje præstationer hele livet – såfremt mulighederne, lysten og viljen til at udvikle og udnytte potentialer er tilstede.

Det hjælper vi dig med

Vi hjælper dig med at opnå den udvikling og de mål, du ønsker – for dig selv og sammen med andre.

Vores særlige fokus er på at skabe hele og holdbare løsninger – ved hjælp af balanceret hensyntagen til præstationer, trivsel og positiv udvikling.

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker har et stort, særligt og uudnyttet potentiale. Og vi arbejder for at finde og forløse dit – med afsæt i dine særlige evner, drivkræfter og personlighed. Så du kan være tro mod dig selv undervejs.

Vi hjælper dig med at bearbejde og ændre de indre og ydre forhold, som fremmer eller hæmmer din udvikling og udfoldelse. Herunder dine mentale evner og tilstande, din adfærd og vaner, dine roller og relationer med andre – og de rammer, regler og retninger, du selv og andre skaber. Bevidst og ubevidst.

Adfærds- og motivationsanalyse 

Vi anvender professionelle HR-analyser som nyttige hjælpeværktøjer til personlig afklaring og videreudvikling – fx i forbindelse med et coachingforløb.

Vores kombinerede adfærds- og motivationsanalyse kan give dig og os en mere nuanceret og hurtigere forståelse af dine personlige styrker, drivkræfter og udviklingsområder. Og den kan hjælpe med at sætte ord på dem.

Læs mere om den personlige adfærdsanalyse (Puzzle DISC) og motivationsanalysen (Driving Forces).