Neuro-logiske forklaringer

Hvorfor kræver det bevidst opmærksomhed, ændret fokus og træning at skabe og fastholde nye tanker, tilstande og adfærd?

Og hvorfor er det så let og fristende at falde tilbage på vante tankemønstre og tidligere adfærd. På trods af gode intentioner, store ambitioner og planer om noget nyt og bedre?

Det er der blandt andet nogle logiske hjernemæssige forklaringer på, som du kan læse mere om nedenfor.

Det du fokuserer på, bliver du bedre til

Hvor vi mennesker end retter hjernens opmærksomhed hen, bevidst og ubevidst, så er det der, vi skaber og styrker hjerneforbindelserne. Og de forbindelser i hjernen, vi øver os i at aktivere, bliver stadig lettere og mere ubesværede at benytte. Og det er sådan, vi danner nye mentale vaner, over tid.

Hjernen er som en kornmark

Du kan sammenligne det med en kornmark, hvor dine nuværende tankemønstre og mentale vaner er nedtrådte stier. Og hvor vejen frem ligger i at opdage og betræde nye stier, som er mere attraktive.

En ny og attraktiv sti kan for eksempel være evnen til at bevare en tilstand af indre ro og kontrolleret nervøsitet, når du skal præstere og arbejde under pres.

Med tiden, rejser kornet sig op, der hvor de gamle stier var. Mens de nye stier bliver nedtrådte og lettilgængelige. Det sker, jo mere du betræder de nye stier og undgår at betræde de vante gamle stier.

Ca. 90 % af vores tanker og beslutninger er ubevidste og automatiske. Og noget vi har tænkt mange gange før.

Hjernen er målstyret

Når du ikke bevidst styrer din opmærksomhed og fokus, finder din hjerne automatisk på noget at arbejde med og styre efter. Det meste af tiden, er det noget, du har tænkt og gjort mange gange før.

For at blive i metaforen med kornmarken, så er det de nedtrådte og lettilgængelige gamle stier i hjernen, vi betræder igen og igen. Ubevidst, ubesværet og helt naturligt.

Den mentale og kulturelle autopilot

Ifølge eksperter er ca. 90 % af vores tanker og beslutninger ubevidste og automatiske. Det er samtidig de mindst energikrævende. De resterende ca. 10% er bevidste tanker og beslutninger. Og de er langt mere energikrævende.

Det er derfor hjernesmart, at den menneskelige autopilot slår til, og at vi kører på rutinen, det meste af tiden. Så vi ikke bruger unødig energi og hjernekapacitet på at tænke over, genopfinde og udføre velfungerende handlinger og aktiviteter, som vi allerede har lært og udført mange gange før. Det gælder lige fra tandbørstning, bilkørsel og personlige arbejdsrutiner til faste procedurer, standardregler og kulturel praksis i teams og organisationer.