HR- og ledelsesrådgivning

Vi rådgiver, sparrer og støtter ledere, medarbejdere og teams med henblik på at styrke og videreudvikle jeres kommunikation, samarbejde, ledelse og selvledelse.

Vi har fokus på at skabe hele og holdbare løsninger til gavn og glæde for både den enkelte og helheden.

Det indebærer balanceret hensyntagen til præstationer, udvikling og trivsel. Ikke mindst fordi manglende trivsel kan koste dyrt, såvel menneskeligt som økonomisk.

Det indebærer også respekt for og effektiv brug af menneskelige forskelligheder og mangfoldigheder.

Vores tilgang bygger på psykologisk indsigt kombineret med moderne ledelsesmetoder og en helhedsorienteret tilgang til mennesker og kommunikation – foruden forretningsforståelse og kommercielle hensyn.

Rekruttering, daglig ledelse og udvikling

Vi hjælper dig og dit team hele vejen. Med rekruttering og teamsammensætning og med den daglige kommunikation, motivation, samarbejde og ledelse – foruden udvikling og forandring af organisationen.

Det kan fx. være, at du eller dit team:

 • Mangler den fornødne ekspertise internt i jeres organisation.
 • Vil have uafhængig rådgivning mhp. at træffe den rette beslutning.
 • Ønsker sparring og feedback fra flere vinkler på ideer eller planer.
 • Har brug for vejledning eller hjælp til at udføre en konkret opgave.
 • Ønsker ny inspiration og effektive værktøjer til at realisere mål og planer.

Opgaver vi løser

Vi hjælper fx. dig og dit team med at:

 • Vurdere og vælge den rette kandidat til et givet job og team.
 • Afklare individuelle og fælles styrker, udviklingsområder og drivkræfter.
 • Udvikle og styrke det personlige lederskab – herunder motivations-, kommunikations- og samarbejdsevner.
 • Forstå og udnytte forskellige måder at tænke og handle på i teamet.
 • Forbedre samarbejdet i teams og mellem afdelinger.
 • Forebygge og håndtere stress hos medarbejdere.
 • Fremme og fastholde menneskelig og organisatorisk udvikling og forandring.

Du kan også booke os til at facilitere workshops, undervise på interne kurser og holde oplæg eller foredrag ifm. arrangementer. Vi tilpasser til jeres behov og agenda og kommer gerne med ideer og input til temaer.

HR-analyser er nyttige hjælpeværktøjer

Vi tilbyder professionelle HR-analyser målrettet enkeltpersoner, ledere, salgsmedarbejdere, teams, organisationer og deres kunder.

Analyserne er nyttige hjælpeværktøjer til kvalificeret rådgivning og sparring om ledelse, motivation, kommunikation og samarbejde, menneskelig og organisatorisk udvikling og forandring samt rekruttering og teamsammensætning.

Læs mere om dine analysemuligheder hos os.