Der er penge i god ledelse

Der er en direkte sammenhæng mellem god ledelse og høj indtjening i virksomheder. Og dårlig ledelse koster på bundlinjen, både økonomisk og menneskeligt.

God ledelse kræver dygtige ledere og medarbejdere, som forstår, at ledelse, kommunikation og trivsel kræver selvindsigt, menneskelig forståelse og diversitet. De forstår, bruger og respekterer hinandens styrker og forskelligheder. Og de ved, hvad der driver hver enkelt medarbejder og kollega, så de sammen og hver især kan yde deres bedste, både på den korte og lange bane.

Arbejdsglæde og trivsel på bundlinjen

Selvindsigt og menneskelig forståelse er nøglen til motivation, trivsel og arbejdsglæde, som igen er brændstof til et bæredygtigt arbejdsliv. Motiverede ledere og medarbejdere er generelt mere effektive, engagerede, glade og langt mindre syge,

Mange undersøgelser viser også, at der er en direkte forbindelse mellem arbejdsglæde, trivsel og tillid og en virksomheds indtjeningsevne og samlede formåen. Derfor er det også afgørende at give ledere og medarbejdere evner og færdigheder til netop at skabe og vedligeholde arbejdsglæde, trivsel og tillid, som løfter dynamikken og samspillet i organisationen.

Emotionelt intelligente ledere

Der er mere end nogensinde brug for ledere, som forstår andre mennesker, og hvad der driver dem – de såkaldt ”de bløde værdier”. For det er netop ved at forstå den enkeltes situation, drivkræfter, motivation og styrker, at virksomheden har de bedste forudsætninger for at opnå både trivsel og gode resultater, økonomisk som menneskeligt.

Undersøgelser viser også, at emotionelt intelligente ledere, der brænder for at lede andre, skaber markant bedre motivation og trivsel og herigennem markant bedre resultater. Det handler om at bruge og styrke personlige egenskaber som empati, integritet, troværdighed og tillid.

Mål, roller og ansvar

Trivsel og gode resultater handler også om at skabe den rette balance mellem virksomhedens (afdelingens) mål, og de menneskelige evner og ressourcer, der er tilstede til at opnå målene.

Den gode leder forstår at definere hver enkelt medarbejders rolle og ansvar klart – og tager hensyn til både målene og medarbejderens naturlige styrker, drivkræfter og værdier.

Den gode leder er også helt bevidst om sine egne roller og ansvar – i egen afdeling såvel som i de øvrige organisatoriske sammenhænge han/hun indgår i, for eksempel sammen med sine lederkollegaer. Lederen ved desuden, at han/hun er rollemodel for den ’følelsesmæssige tone’ i virksomheden.

Virksomheder er mennesker

Virksomheder eksisterer kun i kraft af de mennesker, der er i dem. Netop derfor er det vigtigt, at hele organisationen arbejder med menneskelig indsigt og forståelse, som styrker evnerne og lysten til at kommunikere og samarbejde på tværs af organisationen.

Menneskelig indsigt løfter præstationer og skaber resultater

High Performance Practitioner grunduddannelsen fra Sapiens Performance henvender sig til ledere, medarbejdere og virksomheder, som ønsker at bruge menneskelig forståelse og selvindsigt som en løftestang for at skabe høje præstationer, bedre resultater og positiv udvikling baseret på motivation, arbejdsglæde og trivsel.

I løbet af de seneste 10 år er High Performance Practitioner blevet en eftertragtet uddannelse i både offentlige og private virksomheder. Den har fokus på generelle og grundlæggende evner og færdigheder til kommunikation, ledelse og samarbejde samt specifikke metoder til coaching og konflikthåndtering i organisationer,

Uddannelsen er erhvervsrettet, teoretisk velfunderet, evidensbaseret og praktisk orienteret med konkrete værktøjer.

I Sapiens Performance brænder og arbejder vi for god ledelse baseret på menneskelig indsigt og med et bæredygtigt fokus.