Tilskudsordning (SVU)

Statstilskuddet ydes under loven om åbne uddannelser og Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Du kan opnå tilskuddet via uddannelse hos os, fordi Sapiens Performance v. Klaus Veile, er godkendt udbyder af akademifag gennem samarbejde med udvalgte erhvervsakademier.

Vi tilbyder akademifag i form af lukkede kurser for en eller flere virksomheder.

Opfylder du personligt betingelserne for tilskud, kan din arbejdsgiver få et tilskud fra staten på 12.600 kr., for hvert akademifag du gennemfører, hos os.

Vi tilbyder p.t. følgende akademifag, som giver 10 ECTS point hver, ved bestået eksamen.

  • Coaching i organisationer
  • Coaching og konflikthåndtering
  • Forandringsledelse
  • Grundlæggende ledelse
  • Salgspsykologi
  • Salgsteknik

Vi varetager al administration i forhold til det offentlige, i forbindelse med tilskudsordningen.

Venligst kontakt os for at høre nærmere om netop dine tilskudsmuligheder.

Betingelser for tilskud

Tre betingelser for, at du kan få tilskud er:

  • Du er fyldt 25 år og har været ansat i en virksomhed i mindst 26 uger.
  • Du opfylder visse uddannelses- og erfaringsmæssige kriterier.
  • Du går til eksamen i akademifaget/-fagene.

Til gengæld er det ikke et krav, at du består eksamen, for at opnå tilskud.

Hvis du melder afbud til eksamen pga. sygdom eller andet, bliver dit tilskud reduceret eller bortfalder helt – afhængig af, om du afleverer den obligatoriske skriftlige opgave og/eller ikke går til mundtlig eksamen.

Læs mere om eksamen i akademifag.

Hvad angår de uddannelses- og erfaringsmæssige kriterier, kan du som hovedregel få tilskud, hvis du ikke har en lang videregående uddannelse (5+ år).

Har du til gengæld gennemført en lang videregående uddannelse, kan du sandsynligvis få tilskud, hvis du ikke har brugt uddannelsen arbejdsmæssigt inden for de seneste 5 år. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis du er ingeniøruddannet og har en generel lederstilling.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet ydes i form af et løntilskud fra staten til din virksomhed. Tilskuddet indsættes på virksomhedens Nem-konto, når du har været til mundtlig eksamen i akademifag.