Teknikker til mental træning

Vi benytter en række konkrete teknikker og praktiske øvelser til at træne og styrke dine mentale evner i retning af det, du gerne vil opnå. Herunder bedre præstationer,  større velbefindende og holdbare forandringer.

Teknikkerne omfatter både tankemæssige, følelsesmæssige, sproglige og kropslige teknikker. Eftersom mental træning beskæftiger sig med sammenhænge og samspil mellem tanker, følelser og krop.

Nedenfor kan du læse om nogle af teknikkerne og hvordan de kan bruges til.

Fremtid, nutid og fortid

Du kan anvende mentale teknikker på både fremtidige, nutidige og fortidige scenarier.

De fremtidige scenarier handler om at skabe den fremtid, du ønsker. Og de nutidige scenarier handler om at håndtere ting, der foregår for tiden eller lige nu. Fx mangel på indre ro og nærvær i hverdagen eller eksamensangst.

Arbejdet med fortidige scenarier drejer sig om at justere eller reparere på noget, der er sket i fortiden. Fx for at få ro i sindet, bedre selvværd eller større lyst og mod på nye udfordringer.

Tid og sted

Hvor og hvornår, du bedst laver mental træning, afhænger både af teknikken, formålet og dine personlige præferencer.

Nogle øvelser kan også – og med fordel – udføres, mens du laver noget andet. Du kan fx øve dig i at være nærværende, mens du går en tur eller taler med andre. Og du kan bruge ventetiden i en kø til at øve dig i at bevare den indre ro og acceptere tingenes tilstand.

Visualisering

Visualisering er effektiv tankemæssig teknik til at understøtte og fremme realiseringen af fremtidige ønskescenarier. Formålet kan fx være at øge din opfyldelse af mål og ambitioner eller forbedre dine resultater.

Visualiseringsøvelser går ud på, at du forestiller dig – og lever dig ind i – hvordan det vil være, og hvordan du vil have det med, at nå dit fremtidige mål eller en ønsket tilstand.

Du kan fx bruge visualisering til at opbygge din motivation og fortsætte indsatsen, når du møder forhindringer på vejen mod mål.

Omfortolkning

En effektiv sproglig og tankemæssig teknik er omfortolkning (reframing på engelsk). Den kan bruges til at arbejde med både fremtidige, nutidige og fortidige scenarier.

Omfortolkning kan fx være en nyttig øvelse i forbindelse med konfliktløsning, bearbejdning af fastlåste problemstillinger og som del af en innovationsproces i et team.

Teknikken går ud på at omformulere og nytænke problemer, situationer og oplevelser – ved at se og forstå dem fra flere og nye vinkler.

Omfortolkning kan fx bidrage til at skabe flere ideer, bedre problemløsninger, fornyet mening og motivation eller et bredere, mere nuanceret perspektiv på tingene.

Kropslige teknikker

Når vi er optaget af vores tanker, glemmer vi ofte at lytte til kroppen. Selvom vi godt ved, at krop og hoved hænger uløseligt sammen.

De kropslige teknikker tager afsæt i kroppen og kropssproget. Og de udnytter kemien og samspillet mellem krop og hjerne.

To af de velkendte kropslige teknikker er vejrtrækningsøvelser og stærke kropsstillinger (high power poses, på engelsk).

En anden effektiv teknik er fysisk ankring af en god følelse og tilstand, som du kan aktivere og trække på, når du har brug for det. Det kan fx være en tilstand af ’indre ro’, når du skal præstere og fungere under pres. Et fysisk anker kan bestå af indre billeder, lyde, dufte og ord.