High Performance Retreat

investér en koncentreret uge i dine High Performance evner!

Hvordan kan du fremme og vedligeholde præstationer og trivsel, på samme tid. Og håndtere pres og stress i hverdagen – og når det virkelig gælder. Som person, leder og i teams?

Det kan du lære om på dette intensive kursus og 7-dages retreat, hvor viden og erfaringer fra psykologien, Forsvaret, erhvervslivet og sporten møder hinanden.

Det foregår på den lille portugesiske ø, Porto Santo, som giver den perfekte ramme for fordybelse og accelereret læring. Og mulighed for at samle ny energi og inspiration.

Underviserne er kapaciteter inden for High Performance ledelse på hver deres felt. Det er oberst og tidl. chef for jægerkorpset, Frank Lissner, og Klaus Veile, stifter og leder af Sapiens Performance.

Du får praktisk og teoretisk viden og praktiske værktøjer til præstationsfremmende ledelse af dig selv og andre. Og du får indsigt i konkrete erfaringer med high performance ledelse i Forsvaret, erhvervslivet og sportsverdenen.

I fritiden er der gratis adgang til hotellets spabad, golf, tennis og cykler og mulighed for afslapning, havbad og udflugter i de skønne omgivelser.

Før afrejse, og for at komme optimalt fra start, aftales et fælles introduktionsmøde for de højst 15 kursusdeltagere.  Som opfølgning på kurset aftales et personligt sparringsmøde med hver deltager om refleksioner, fremtiden og de næste skridt.    Hvem er kurset for

Kurset henvender sig til dig, som er interesseret i at forstå og udvikle din ledelsespraksis med afsæt i menneskelig forståelse. Og dig, som ønsker at forstå og bruge egne og andres evner og drivkræfter til at gøre det godt og have det godt, på samme tid, og over tid.

Jobmæssigt er du måske øverste leder, mellemleder, projektansvarlig, HR-partner eller ledelseskonsulent.

På kurset arbejder du med

Vi lever på mange måder i et præstationssamfund, hvor mål, KPI’er og meget andet sikrer, at der hele tiden performes og fokuseres på de næste kortsigtede mål og resultater.

Mange oplever det som et mere eller mindre konstant pres, udefra som indefra, for at yde deres bedste og nå nye og højere mål. Ofte med færre ressourcer til rådighed end tidligere. Konsekvensen er, at flere går fra at brænde for noget til at brænde ud, og går ned med stress. Som man siger i Forsvaret: ”Every man has his breaking point.”

På kurset arbejder vi med udfordringer og muligheder ved at skulle præstere og arbejde under pres. Og potentialer og gevinster ved at løfte præstationer i kraft af trivsel.  Du bliver klædt på med konkrete ledelsesmetoder og -værktøjer.

Udbytte

Omdrejningspunktet er dit personlige lederskab. Og hvordan du kan videreudvikle og styrke dine high performance evner og ledelseskompetencer. Du får:

 • Viden om forskellige tilgange og metoder til high performance ledelse.
 • Struktureret overblik og indsigt i din egen og andres ledelsesstil og adfærd.
 • Bedre forståelse af egne og andres drivkræfter og styrker.
 • Metoder til at styrke og lykkes med din ledelse og målsætninger.
 • Mentale teknikker til øget koncentration, fokus og indre ro.
 • Forståelse af mekanismer til forebyggelse og håndtering af stress, press, nervøsitet og konflikter.

Du får din egen personlige adfærds- og motivationsanalyse, som udfyldes online og uddybes på kurset.  Analysen er fra analysevirksomheden Ensize og baseret på den udbredte og grundigt dokumenterede DISC model.

Du får også en 360-graders lederstilsanalyse fra Ensize med individuel feedback pr telefon inden kursusstart. Den udfyldes online af dig selv og 3-6 udvalgte respondenter efter dit valg.

Indhold og form

Kurset omfatter 4 timers introduktionsmøde inden afrejse, 5 undervisningsdage fra kl x til kl x samt en times individuelt sparringsmøde en måneds tid efter kurset.

Der er højst 15 deltagere for at sikre optimalt udbytte for alle – med aktiv medvirken, stimulerende debat og tid til individuel feedback.

Baseret på en kombination af oplæg, debat i plenum, praktiske øvelser i grupper og individuelt arbejde, arbejder du med emner som:

 • High performance vs. peak performance.
 • At lede indefra og ud og ”walk the walk”.
 • Fra mission og strategi til praktisk relevans og konkret mening.
 • Præstationsfremmende psykologi i ledelse og selvledelse.
 • Ydre og indre pres og stress som præstationsfremmende og -hæmmende faktorer.
 • Forbedret præstationsevne, målopfyldelse og trivsel med ændret fokus og mental træning.
 • Stærke fællesskaber med stærke individualister.
 • Afklaring og afstemning af roller og ansvar i teams.
 • At arbejde med dem og det, der allerede er tilstede.
 • Samspil og synergi mellem ‘eliten’ og ‘bredden’ i grupper. 

Praktisk information

Prisen inkluderer fly, enkeltværelse, fuld forplejning og drikkevarer på hotellet.

Desuden er der gratis adgang til hotellets spabad, golf, tennis og cykler.

Betaling sker i forbindelse med tilmelding, og beløbet refunderes kun helt eller delvist under ekstraordinære omstændigheder, herunder aflysning af kurset.

Mød dine undervisere

Frank Lisner og Klaus Veile ser mange paralleller mellem ledelsesopgaver og -udfordringer i deres forskellige arbejdsverdener.

De er enige om, at god ledelse i praksis handler om at gøre det komplekse så enkelt som muligt, samt forståeligt og relevant for alle parter. Og deres erfaring er, at det ikke kun er summen af de rigtige kompetencer, men hvordan de spiller sammen, som gør, at 1+1 giver mere end 2.

Fakta

Åbent kursus: 7-dages internat

Max 15 deltagere

Pris: 35.500 ex moms

Kan skræddersys til din virksomhed

Næste kursus i 2019

7. – 14. september

KONTAKT OS

 +45 70 200 669

 mail@sapiens.nu

Kursusleder Klaus Veile

 +45 60 17 59 37

 klausveile@sapiens.nu

STED

Vila Baleira Hotel Resort & Thalasso Spa
Porto Santo, Portugal

Frank Lissner

Frank Lissner er oberst af rang, og han er tidligere chef for Jægerkorpset og de danske styrker i Afghanistan. Desuden har han været chairman for den internationale koalition ved US Central Command i Florida og brigadegeneral i den danske hær.

Frank er kendt for sin jordnære tilgang til problemer og udfordringer. Og for sin evne til at inspirere folk og få dem til at føle sig trygge og støttede i det, de gør.

På vegne af de danske specialstyrker i Afghanistan har Frank modtaget the Presidential Unit Citation (PUC) af USA’s daværende præsident, George Bush. Der er tale om en af de højeste udmærkelser, man kan give enheder i det amerikanske forsvar.

Klaus Veile

Klaus Veile er stifter og leder af Sapiens Performance. Han har gennem mange år udviklet og afholdt uddannelse og udviklingsforløb for ledere, medarbejdere og topidrætsfolk – og med særligt fokus på at løfte menneskers potentialer til bedre præstationer og holdbar udvikling og trivsel.

Klaus er kendt for sin evne til at inspirere og engagere folk på alle niveauer. Med afsæt i stor faglig viden om psykologi og ledelse, fokus på praktisk relevans, en involverende tilgang og et smittende engagement.

Han bruger aktivt sin baggrund inden for psykologien, erhvervslivet og sportens verden, som leder, rådgiver, underviser og aktiv udøver af eliterugby. Klaus er uddannet MA Sports Psych., MBA og gæsteunderviser på universiteter i Monaco, Finland og Sydafrika.