Dine analysemuligheder

Anerkendte HR-analyser

Vi tilbyder anerkendte internationale HR-analyser på mange sprog. Du kan vælge mellem forskellige analyser til enkeltpersoner og grupper fra vores svenske partner Ensize.

Vi tilbyder både analyserne som enkeltstående produkter og som en del af andre ydelser – herunder ledelsesrådgivning, coachingforløb og uddannelse.

Som certificeret udbyder i Danmark af HR-analyser fra Ensize kan vi også uddanne og certificere dig i at bruge og administrere disse analyser internt i din virksomhed.

Se udvalget af analyser nederst på denne side og læs mere om de enkelte analyser her.

Formål

HR-analyserne er nyttige hjælpeværktøjer til at fremme og nuancere menneskelig forståelse og personlig indsigt. Desuden kan de medvirke til en bedre udnyttelse af forskellige måder at tænke og handle på.

Det kan altsammen være afgørende for at lykkes og trives i en kompleks og foranderlig verden, som kalder på effektivt samarbejde og videndeling, forskelligartede styrker og mangfoldige perspektiver.

Erhvervsrettede og internationale

HR-analyserne er målrettet erhvervslivet og fås på op til 27 sprog. De er udviklet af erfarne erhvervspsykologer og adfærdsforskere med videnskabelige metoder og fokus på europæiske forhold.

Du kan vælge mellem analyser målrettet enkeltpersoner, ledere, medarbejdere, teams, arbejdsgrupper, organisationer eller kunder.

Se udvalget af analyser nederst på denne side og læs mere om de enkelte analyser her.

Den bredt anvendelige DISC analyse

Den mest benyttede af vores analyser er den bredt anvendelige personlige adfærdsanalyse, Puzzle DISC kombineret med motivationsanalysen, Driving Forces. Analysen er en videreudvikling af den udbredte og grundigt dokumenterede DISC-model, som anvendes i mere end 40 lande.

Tilsammen benævnes de to analyser også “kombinationsanalysen”. Den kan dels hjælpe med at afklare en persons adfærdstendenser i forskellige situationer – dels hvad der driver, styrer og fremmer disse tendenser.

Mange har prøvet at udfylde en personlig adfærdsanalyse som Puzzle DISC i forbindelse med jobsøgning. Her hjælper analysen med at afdække de sider af jobkandidaternes personlige adfærd, som har betydning for at kunne præstere og trives i et bestemt job og team. Og den indgår som et led i en samlet vurdering af jobkandidaterne.

Anvendelsesområder

HR-analyserne er nyttige hjælpeværktøjer i mange sammenhænge. Lige fra rekruttering og teamsammensætning til daglig kommunikation, samarbejde, ledelse og selvledelse – og til fortsat teamudvikling og personlig udvikling.

Analyserne kan fx. bruges til at fremme og understøtte:

 • Personlig indsigt og forståelse af andre mennesker og deres adfærd.
 • Afklaring af menneskelige styrker, udviklingsområder og drivkræfter.
 • Udvælgelse af jobkandidater, som vil præstere og trives i et bestemt job.
 • Sammensætning af teams med komplementære personstyrker.
 • Bedre udnyttelse af forskellige måder at tænke og handle på.
 • Motiverende ledelse og selvledelse i dagligdagen.
 • Tilpasning af ens kommunikation til forskellige modtagere.
 • Synergier i samspillet mellem enkeltpersoner og teams.
 • Løsning af konflikter og samarbejdsvanskeligheder.
 • Bedre psykologisk og socialt arbejdsmiljø.
 • Mersalg gennem målrettet og relevant kundedialog.
 • Projektgennemførelse på tværs af afdelinger, organisationer og kulturer.

Analyseresultater

HR-analyserne indeholder en række spørgsmål med faste svarmuligheder. De besvares online og resulterer i grundige skriftlige rapporter med grafiske oversigter, betragtninger, konklusioner og anbefalinger.

Analyseresultaterne kan og bør ikke stå alene, men derimod indgå som et led i en samlet vurdering. Vi anbefaler og tilbyder også autoriseret feedback som opfølgning på analyseresultater for at få det optimale udbytte.

Det er ikke tests med rigtige og forkerte svar

HR-analyseresultaterne er kvalificerede vurderinger af menneskelige tendenser i forskellige situationer – baseret på egne eller andres refleksioner og erfaringer. Formålet er at forstå, forklare og påvirke disse tendenser i en ønsket retning.

Der er altså ikke tale om entydige og uforanderlige svar. Og der er ikke tale om tests med rigtige eller forkerte svar – og dermed gode eller dårlige resultater i sig selv.

En test måler på bestemte færdigheder eller intelligens. Det kan fx. være en sprogtest, en IQ-test eller en konkret arbejdsrelateret case, hvor personer testes i praksis. Sådanne tests benyttes bl.a. i rekrutteringssammenhæng og for at sikre, at kandidaterne har færdighederne til at få succes i en given stilling.

Udvalget af HR-analyser