Personlig Performance

Vi lever på mange måder i et præstationssamfund, hvor udvikling og forandring er grundpræmisser. For mennesker i alle aldre, og deres arbejdspladser. Det handler om at være nytænkende, fleksibel og omstillingsparat. Og om kontinuerligt at gøre det godt og nå nye og højere mål.

Præstationspres på godt og ondt

De foranderlige vinde kan opleves som et positivt eller negativt pres for at lære nyt og udvikle sig hele tiden. Og for at kunne præstere tilfredsstillende og bevare sin markedsværdi. Eller for at realisere sit fulde potentiale og undgå at gå glip af noget.

Omkostningerne kan være store ved at stå stille eller ikke følge tilstrækkeligt med udviklingen. Omvendt kan der også være omkostninger forbundet med konstante ændringer. Eksempelvis i form af manglende stabilitet, kontinuitet og tryghed.

“One Size Does Not Fit Everyone”

Selvom Sapiens Performance arbejder med præstationsfremme og menneskelig udvikling, mener vi ikke, man skal forandre alt og alle hele tiden. Der er brug for individuelle såvel som fælles hensyn. Og der skal være fokus på – og tid til – effektiv og psykologisk forankring af forandringer. Både på det personlige, fælles og organisatoriske plan.

Til gengæld mener vi generelt, at det aldrig er for sent eller umuligt at forandre sig. Og at udvikling bedst sker med afsæt i den enkeltes særlige evner og personlighed. Og ved at give plads til at være tro mod dig selv, samtidig med at du udvikler dig.

Vores tilgang og metoder

Vi hjælper dig med at fremme og understøtte det, du ønsker at opnå og med at bearbejde og ændre de indre eller ydre forhold, som hæmmer dig. Herunder mentale evner og tilstande, adfærd og relationer.

Vores arbejde med personlig performance er centreret om teoretisk og praktisk viden og metoder inden for præstationsfremmende psykologi (PEP), mental træning og coaching. Vi arbejder med hele din kommunikation, herunder verbale og nonverbale virkemidler. Og vi giver dig konkrete værktøjer, som du kan anvende med det samme, i arbejdslivet og hele livet. Inklusive mentale, sproglige, adfærds-, motivations- og ledelsesteknikker.