Interview om High Performance

Sabine Stensnæs fra Station København interviewer Klaus Veile, Sapiens Performance, om high performance ledelse og biofeedback.

Hør bl.a. om forskelle mellem high og peak performance. Og om biofeedback som metode til at forbedre præstationer, sundhed og de fysiologiske ændringer, som forekommer i forbindelse med ændringer i tanker, følelser og adfærd.

Kort om biofeedback

Biofeedback beskæftiger sig med at måle og regulere fysiologiske aktiviteter så som puls, temperatur, galvanisk hudrespons (GSR) og blodvolumen.  Der findes forskellige typer udstyr til måling og træning af biofeedback. Man kan også arbejde med biofeedback ved hjælp at mental træning og teknikker.  Biofeedback kan for eksempel være effektiv til håndtering af præstationspres og nervøsitet og til opbygning af en optimal præstationstilstand.

Kulturændring – hvordan gør man?

Her er lidt inspiration, til næste del af forandringsprocessen. Det er et relevant udsnit af en meget lang rapport, jeg har skrevet til et ledelseshold.

Som I sikkert kan huske, så er mange af guruerne enige om, at virksomhedens kultur er altafgørende både for at skabe forandringer og opnå langsigtet succes.

Men lad os lige starte med at få defineret ”kultur”: Lidt forsimplet kan man sige, at en virksomheds kultur er den måde, de ansatte tænker og agerer på. Det vil altså sige, at der i enhver organisation er en kultur, og den er ofte det, der jævnfør f.eks. Mintzberg får virksomheden til at hænge sammen (han benytter udtrykket ideologi, men det er i denne sammenhæng grundlæggende det samme).

Når kulturen på den måde er virksomhedens bindemiddel, så kan det undre, at der ikke bruges flere kræfter på bevidst at arbejde med kulturen, end tilfældet er. For resultatet af denne mangel er nemlig ofte, at det er mere end vanskeligt at få gennemført de nødvendige forandringer.

En forklaring på den manglende indsats kan være, at det er nemt at forstå, at kulturen er vigtig, men svært at ændre den, og derfor giver man op på forhånd. Det gælder nemlig også for mange af de største management-tænkere, at de nok er enige i, at man er nødt til at ændre kulturen, men de er også helt klar over, at det sandsynligvis er den vanskeligste ledelses-opgave overhovedet. Man kan jo i en virksomhed beslutte mange ting og beordre tingene udført, men det kan man ikke med en kultur-ændring. Så hvad gør man?

Læs mere