High Performance under pres, med trivsel som “driver”

NYT KURSUS: Hvordan skaber og vedligeholder du høje præstationer og trivsel. Personligt, som leder og i teams? Og under indre og ydre arbejds- og præstationspres.

Det kan du lære om på dette 5-dages ledelseskursus i tre moduler og med max 15 deltagere. Det foregår hos Sapiens Performance sammen med to yderst erfarne kapaciteter. Begge med en ekstraordinær baggrund inden for High Performance ledelse, på hver deres felt. Du får inspiration, viden og konkrete værktøjer til at praktisere præstationsfremmende ledelse og selvledelse. Og du hører om konkrete erfaringer med high performance ledelse i forsvaret, erhvervslivet og sportsverdenen.

Mere om kurset:

Vi lever på mange måder i et præstationssamfund, hvor mål, KPI’er og meget andet sikrer, at der performes og fokuseres på de næste kortsigtede mål og resultater. Flere oplever det som et mere eller mindre konstant pres, ydre som indre, for at yde deres bedste hver dag og nå nye og højere mål. Ofte med færre ressourcer til rådighed end tidligere. Og flere går fra at brænde for noget til at brænde ud og går ned med stress. Som man siger i Forsvaret:”Every man has his breaking point.”

Sammen sætter underviserne, Oberst Frank Lissner og Idræts Psykolog Klaus Veile, fokus på udfordringerne ved at skulle præstere under pres. Og de kaster lys over potentialet og gevinsterne ved at løfte præstationer i kraft af motivation og trivsel, fremfor på bekostning af. Det handler om god menneskelig ledelse. Ikke mindst fordi, dårlig ledelse koster dyrt på bundlinjen, både menneskeligt og økonomisk.

Frank vil fokusere på emnerne:

 • At lede indefra og ud og ”walk the walk”.
 • Den enkle mission om ”en for alle og alle for en”.
 • Fra mission og strategi til praktisk relevans og konkret mening.
 • Stærke fællesskaber med stærke individualister.
 • Ledelse af toptrænede elitestyrker, menige og mindre erfarne.
 • Om laveste fællesnævnere på eliteplan – og at arbejde med de ressourcer, der er.

Klaus vil fokusere på emnerne:

 • High performance vs. peak performance.
 • Præstationsfremmende psykologi i ledelse og selvledelse.
 • Ydre og indre pres og stress som præstationsfremmende og -hæmmende faktorer.
 • Øget præstationsevne, målopfyldelse og trivsel med mental træning og ændret fokus.
 • Sammenhæng og samspil mellem det mentale og fysiske.
 • Forståelse og udnyttelse af menneskers forskelligheder, styrker og motivation. Roller, ansvar og indflydelse i teams.

Om underviserne

Frank Lissner og Klaus Veile arbejder på mange måder i forskellige verdener. Men de ser mange ligheder i relation til ledelsesopgaver og udfordringer. Og de er enige om, at god ledelse i praksis handler om at gøre det komplekse så enkelt som muligt, samt forståeligt og relevant for alle. Deres erfaring er, at det ikke kun er summen af de rigtige kompetencer, men hvordan de spiller sammen, som gør, at 1+1 giver mere end 2.”

Om Frank Lissner, oberst i Forsvaret. tidligere chef for Jægerkorpset og de danske styrker i Afghanistan og tidligere ’chairman’ for den internationale koalition ved US Central Command i Florida. På vegne af de danske specialstyrker i Afghanistan har Frank modtaget the Presidential Unit Citation (PUC) af USA’s præsident, George Bush. Det er en af de højeste udmærkelser, man kan give enheder i det amerikanske forsvar.

Om Klaus Veile, adm. dir i Sapiens Performance ApS. Adj. prof., idrætspsykolog, underviser, ledelseskonsulent og coach for erhvervsfolk, eliteidræts-udøvere og virksomheder. Klaus har gennem mange år udviklet og afholdt uddannelser og kurser for medarbejdere og ledere, på alle niveauer. Desuden har Klaus en lang baggrund inden for eliterugby. Som professionel, landsholds-anfører, formand for Dansk Rugby Union og ekspertkommentator på TV2 under OL, blandt andet.  Klaus blev i 2013 optaget i World Wide Who’s Who for ”excellence in his career”. .

Dit udbytte

Omdrejningspunktet er dit personlige lederskab, og hvordan du kan styrke dit high performance mindset og dine ledelseskompetencer med henblik på succes, trivsel og målopnåelse. Du får:

 • Viden om centrale metoder og forskellige tilgange til high performance ledelse, i teori og praksis.
 • Indsigt i din egen ledelsesstil, og hvordan andre oplever den.
 • Øget forståelse for dine egne og andres drivkræfter og styrker og hvordan du bedst bruger dem til at motivere og nå mål.
 • Kompetencer til at styrke og lykkes med din ledelsespraksis.
 • Mentale teknikker til fx øget koncentration, fokus og indre ro både før, under og efter en presset situation.
 • Forståelse af mekanismer til forebyggelse og håndtering af stress, nervøsitet, præstationsangst og konflikter.

Inden kurset besvarer du online en kombineret personprofil- og motivations-analyse samt en 360 graders lederstilsanalyse. Sidstnævnte besvares desuden af 3-6 relevante personer efter dit eget valg. Du modtager to grundige analyserapporter – inklusive en samlet anonym besvarelse fra de valgte respondenter. Inden kurset, får du personlig feedback og uddybning samt mulighed for at stille spørgsmål til dine rapporter. Vi anvender anerkendte analyser fra analysevirksomheden Ensize, som bl.a. har videreudviklet den udbredte og grundigt dokumenterede DISC model, med grundlæggende drivkræfter.

Form og omfang

Kurset består af 5 hele undervisningsdage, fordelt på 3 moduler.  Der er max 15 deltagere for at sikre størst mulig dynamik og udbytte for alle, med aktiv medvirken, stimulerende debat og tid til individuel feedback.

Arbejdsformen er en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner i plenum, praktiske øvelser i grupper og individuelt arbejde. Du får rig mulighed for   at arbejde aktivt med emnerne undervejs og mellem modulerne.

Som en del af kurset får du også en professionel personprofil- og motivations-analyse samt en 360 graders lederanalyse, med personlig feedback, inden kursus opstart, og en opfølgende samtale 3-4 uger efter afslutning.

Hvem er kurset for?

Kurset er for dig, der er interesseret i at løfte dig selv og dit lederskab og udøve god ledelse i praksis, med afsæt i menneskelig forståelse. Og for dig, der er nysgerrig efter at forstå og bruge dine egne og andres styrker og drivkræfter til at fremme præstationer og trivsel. I arbejdslivet, og uden for.

Jobmæssigt er du måske formel eller uformel leder. Du kan være øverste leder, mellemleder, specialist, projektansvarlig, HR-partner, konsulent med videre.

 

Tid og sted

HOLD 1: Modul 1: 26.+27. okt. Modul 2: 13.+14. nov. Modul 3: 11. dec

HOLD 2: Modul 1: 27+28. nov. Modul 2: 14.+15. dec. Modul 3: 8. jan.

Første dag på alle moduler: 10-17    Øvrige dage: 9-16

Kurset foregår hos Sapiens Performance, på Reerstrupgård i naturskønne omgivelser i Nord-sjælland. Vi reserverer gerne overnatning for dig.

Reerstrupgård, Reerstrupvej 11, 3490 Kvistgård.

Se fuld beskrivelse og yderligere info her

Kontakt

 

Klaus Veile, Kursusleder og adm. dir.

Sapiens Performance Aps

Tel. 60 17 59 37, mail: klausveile@sapiens.nu   –   tilmelding@sapiens.nu